V Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania
Nie obejmuje:
 • objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań klinicznych i laboratoryjnych, niesklasyfikowane gdzie indziej (R00-R99)
Obejmuje:
 • zaburzenia rozwoju psychicznego
F90-F98 Zaburzenia zachowania i emocji rozpoczynające się zwykle w dzieciństwie i w wieku młodzieńczym
F98 Inne zaburzenia zachowania i emocji rozpoczynające się zwykle w dzieciństwie i w wieku młodzieńczym
Inne:
 • (Wspólną cechą tej heterogennej grupy zaburzeń jest początek w dzieciństwie, różnią się one jednak pod wieloma innymi względami. Niektóre z tych stanów to dobrze zdefiniowane zespoły, ale większość jest tylko zbiorem objawów, które zostały zaliczone do tej kategorii z uwagi na ich częstość i współwystępowanie z problemami psychospołecznymi oraz ponieważ nie mieszczą się w innych kategoriach.)
Nie obejmuje:
 • napady powstrzymywania oddechu (R06.8)
 • zaburzenia identyfikacji płciowej w dzieciństwie (F64.2)
 • zaburzenia snu uwarunkowane emocjonalnie (F51.-)
 • zaburzenie obsesyjno-kompulsyjne (F42.-)
 • Zespół Kleinego-Levina (G47.8)
F98.8 Inne określone zaburzenia zachowania i emocji rozpoczynające się zwykle w dzieciństwie i w wieku młodzieńczym
Obejmuje:
 • Dłubanie w nosie
 • Nadmierna masturbacja
 • Obgryzanie paznokci
 • Ssanie kciuka
 • Zaburzenia uwagi bez nadaktywności