V Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania
Nie obejmuje:
  • objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań klinicznych i laboratoryjnych, niesklasyfikowane gdzie indziej (R00-R99)
Obejmuje:
  • zaburzenia rozwoju psychicznego
F50-F59 Zespoły behawioralne związane z zaburzeniami fizjologicznymi i czynnikami fizycznymi
F50 Zaburzenia odżywiania
Nie obejmuje:
  • jadłowstręt BNO (R63.0)
  • polifagia (R63.2)
  • trudności w karmieniu i nieprawidłowe karmienie (R63.3)
  • zaburzenia odżywiania u niemowląt i dzieci (F98.2)
F50.1 Jadłowstręt psychiczny atypowy
Inne:
  • (Przypadki, w których stwierdza się pewne objawy typowe dla jadłowstrętu psychicznego, ale całość obrazu klinicznego nie spełnia warunków tego rozpoznania, gdyż nie ma charakterystycznych objawów, takich jak na przykład brak miesiączek lub nasilony lęk przed otyłością, występuje natomiast znaczny spadek masy ciała oraz zachowanie ukierunkowane na utratę masy ciała. Nie należy posługiwać się rozpoznaniem jadłowstrętu psychicznego atypowego w przypadkach znanych chorób somatycznych przebiegających ze spadkiem masy ciała.)