IV Zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywienia i przemian metabolicznych
Inne:
 • (Wszystkie zmiany nowotworowe, niezależnie od ich statusu czynnościowego, sklasyfikowano w rozdziale II. Odpowiednie kody z niniejszego rozdziału (tj. E05.8, E07.0, E16-E31, E34.-) mogą być stosowane w razie potrzeby jako kody dodatkowe określające albo stan czynnościowy tkanki nowotworowej i ektopowej tkanki gruczołowej, albo nadczynność lub niedoczynność gruczołów wydzielania wewnętrznego wtórną do zmian nowotworowych i innych stanów sklasyfikowanych gdzie indziej.)
Nie obejmuje:
 • objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań klinicznych i laboratoryjnych, niesklasyfikowane gdzie indziej (R00-R99)
 • powikłania ciąży, porodu i w okresie połogu (O00-O99)
 • Przemijające zaburzenia wydzielania wewnętrznego oraz metaboliczne swoiste dla płodu i noworodka (P70-P74)
E70-E90 Choroby metaboliczne
Nie obejmuje:
 • niedobór 5-alfa-reduktazy (E29.1)
 • niedokrwistość hemolityczna spowodowana zaburzeniami enzymatycznymi (D55.-)
 • wrodzony przerost nadnerczy (E25.0)
 • zespół Ehlersa-Danlosa (Q79.6)
 • zespół Marfana (Q87.4)
 • zespół oporności na androgeny (E34.5)
E87 Inne zaburzenia równowagi wodno-elektrolitowej i kwasowo-zasadowej
E87.0 Hiperosmolarność i hipernatremia
Obejmuje:
 • Nadmiar sodu [Na]
 • Przeładowanie sodem [Na]
E87.1 Hipoosmolarność i hiponatremia
Nie obejmuje:
 • zespół nieprawidłowego wydzielania hormonu antydiuretycznego (E22.2)
Obejmuje:
 • Niedobór sodu [Na]
E87.2 Kwasica
Nie obejmuje:
 • kwasica cukrzycowa (E10-E14 ze wspólnym czwartym znakiem kodu .1)
Obejmuje:
 • Kwasica:BNO
 • Kwasica:metaboliczna
 • Kwasica:mleczanowa
 • Kwasica:oddechowa
E87.3 Zasadowica
Obejmuje:
 • Zasadowica:BNO
 • Zasadowica:metaboliczna
 • Zasadowica:oddechowa
E87.4 Mieszane zaburzenia równowagi kwasowo-zasadowej
E87.5 Hiperkalemia
Obejmuje:
 • Nadmiar potasu [K]
 • Przeładowanie potasem [K]
E87.6 Hipokalemia
Obejmuje:
 • Niedobór potasu [K]
E87.7 Nadmiar płynów
Nie obejmuje:
 • obrzęk (R60.-)
E87.8 Inne zaburzenia równowagi wodno-elektrolitowej, niesklasyfikowane gdzie indziej
Obejmuje:
 • Hiperchloremia
 • Hipochloremia
 • Zaburzenia równowagi elektrolitowej BNO