II Nowotwory
Inne:
 • (Uwagi)
C00-C97 Nowotwory złośliwe
C76-C80 Nowotwory złośliwe niedokładnie określone, wtórne i o nieokreślonym umiejscowieniu
C76 Nowotwór złośliwy o umiejscowieniu innym i niedokładnie określonym
Nie obejmuje:
 • nowotwór złośliwy:o nieokreślonym umiejscowieniu (C80)
 • nowotwór złośliwy:tkanki limfatycznej, układu krwiotwórczego i tkanek pokrewnych (C81-C96)
 • nowotwór złośliwy:układu moczowo-płciowego BNO:męskiego (C63.9)
 • nowotwór złośliwy:układu moczowo-płciowego BNO:żeńskiego (C57.9)
C77 Wtórny i nieokreślony nowotwór złośliwy węzłów chłonnych
Nie obejmuje:
 • nowotwór złośliwy węzłów chłonnych określony jako pierwotny (C81-C87)
C78 Wtórny nowotwór złośliwy układu oddechowego i pokarmowego
C79 Wtórny nowotwór złośliwy o innym umiejscowieniu
C80 Nowotwór złośliwy bez określenia umiejscowienia
Obejmuje:
 • Nowotwór złośliwy o nieokreślonym umiejscowieniu (pierwotny) (wtórny)
 • Proces złośliwy o nieokreślonym umiejscowieniu (pierwotny) (wtórny)
 • Rak mnogi o nieokreślonym umiejscowieniu (pierwotny) (wtórny)
 • Rak o nieokreślonym umiejscowieniu (pierwotny) (wtórny)
 • Rakowatość o nieokreślonym umiejscowieniu (pierwotny) (wtórny)
 • Umiejscowienie pierwotne nieznane
 • Uogólniony:nowotwór złośliwy o nieokreślonym umiejscowieniu (pierwotny) (wtórny)
 • Uogólniony:proces złośliwy o nieokreślonym umiejscowieniu (pierwotny) (wtórny)
 • Wyniszczenie nowotworowe