I Wybrane choroby zakaźne i pasożytnicze
Inne:
 • W celu określenia ewentualnej antybiotykooporności bakterii należy użyć dodatkowego kodu (U80-U89).
Nie obejmuje:
 • choroby zakaźne i pasożytnicze wikłające przebieg ciąży, porodu i okres połogu [z wyłączeniem tężca położniczego i choroby spowodowanej przez ludzki wirus upośledzenia odporności [HIV]] (O98.-)
 • grypa i inne ostre zakażenia dróg oddechowych (J00-J22)
 • nosicielstwo lub podejrzenie nosicielstwa patogenu zakaźnego (Z22.-)
 • wybrane zakażenia ogniskowe – patrz rozdziały dotyczące poszczególnych narządów
 • zakażenia i parazytozy okresu okołoporodowego [z wyłączeniem tężca noworodków, kiły wrodzonej, okołoporodowego zakażenia rzeżączkowego i okołoporodowego zakażenia ludzkim wirusem upośledzenia odporności [HIV]] (P35-P39)
Obejmuje:
 • choroby uznane za zakaźne lub przenoszące się w populacji
B25-B34 Inne choroby wirusowe
B34 Zakażenie wirusowe o nieokreślonym umiejscowieniu
Nie obejmuje:
 • choroba wywołana przez wirus cytomegalii BNO (B25.9)
 • czynniki wirusowe wywołujące choroby zaklasyfikowane do innych rozdziałów (B97.-)
 • zakażenie retrowirusowe BNO (B33.3)
 • zakażenie wywołane przez wirus opryszczki [herpes simplex] BNO (B00.9)
B34.1 Zakażenie enterowirusowe o nieokreślonym umiejscowieniu
Obejmuje:
 • Zakażenie wywołane przez wirus Coxsackie BNO
 • Zakażenie wywołane przez wirus ECHO BNO