I Wybrane choroby zakaźne i pasożytnicze
Inne:
 • W celu określenia ewentualnej antybiotykooporności bakterii należy użyć dodatkowego kodu (U80-U89).
Nie obejmuje:
 • choroby zakaźne i pasożytnicze wikłające przebieg ciąży, porodu i okres połogu [z wyłączeniem tężca położniczego i choroby spowodowanej przez ludzki wirus upośledzenia odporności [HIV]] (O98.-)
 • grypa i inne ostre zakażenia dróg oddechowych (J00-J22)
 • nosicielstwo lub podejrzenie nosicielstwa patogenu zakaźnego (Z22.-)
 • wybrane zakażenia ogniskowe – patrz rozdziały dotyczące poszczególnych narządów
 • zakażenia i parazytozy okresu okołoporodowego [z wyłączeniem tężca noworodków, kiły wrodzonej, okołoporodowego zakażenia rzeżączkowego i okołoporodowego zakażenia ludzkim wirusem upośledzenia odporności [HIV]] (P35-P39)
Obejmuje:
 • choroby uznane za zakaźne lub przenoszące się w populacji
B25-B34 Inne choroby wirusowe
B26 Świnka [nagminne zapalenie ślinianek przyusznych]
Obejmuje:
 • zapalenie ślinianek przyusznych:nagminne
 • zapalenie ślinianek przyusznych:zakaźne
B26.0 Zapalenie jądra wywołane przez wirus świnki (N51.1)
B26.1 Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych wywołane przez wirus świnki (G02.0)
B26.2 Zapalenie mózgu wywołane przez wirus świnki (G05.1)
B26.3 Zapalenie trzustki wywołane przez wirus świnki (K87.1)
B26.8 Choroba wywołana przez wirus świnki z innymi powikłaniami
Obejmuje:
 • Polineuropatia w przebiegu choroby wywołanej przez wirus świnki (G63.0)
 • Powikłania w przebiegu choroby wywołanej przez wirus świnki:zapalenie mięśnia sercowego (I41.1)
 • Powikłania w przebiegu choroby wywołanej przez wirus świnki:zapalenie nerek (N08.0)
 • Powikłania w przebiegu choroby wywołanej przez wirus świnki:zapalenie stawów (M01.5)
B26.9 Choroba wywołana przez wirus świnki bez powikłań
Obejmuje:
 • Choroba wywołana przez wirus świnki BNO
 • Zapalenie ślinianek przyusznych wywołane przez wirus świnki BNO