00 Procedury i zabiegi, niesklasyfikowane gdzie indziej
01 Nacięcie i wycięcie czaszki, mózgu i opon mózgowych
02 Inne zabiegi na czaszce, mózgu i oponach mózgowych
03 Zabiegi na rdzeniu kręgowym i strukturach kanału kręgowego
04 Zabiegi na nerwach czaszkowych i obwodowych
05 Zabiegi na nerwach współczulnych lub zwojach nerwowych
Nie obejmuje:
 • Okołoszyjkowe odnerwienie macicy (69.3)
06 Zabiegi na tarczycy i przytarczycach
Obejmuje:
 • Przypadkowa resekcja kości gnykowej
07 Zabiegi w zakresie innych gruczołów dokrewnych
Nie obejmuje:
 • Odnerwienie kłębka aortalnego i szyjnego (39.8)
 • Operacje w zakresie jajników (65.0-65.99)
 • Zabiegi w zakresie trzustki (52.01-52.99)
 • Operacje w zakresie jąder (62.0-62.99)
Obejmuje:
 • Operacje w zakresie: nadnerczy
 • Operacje w zakresie: szyszynki
 • Operacje w zakresie: przysadki
 • Operacje w zakresie: grasicy
08 Zabiegi w zakresie powiek
Obejmuje:
 • Operacje w zakresie brwi
09 Zabiegi w zakresie układu łzowego
10 Zabiegi w zakresie spojówki
Nie obejmuje:
 • Usunięcie ciała obcego bez nacięcia (98.22)
 • Usunięcie powierzchniowego ciała obcego z oka bez nacięcia (98.21)
11 Zabiegi w zakresie rogówki
12 Zabiegi w zakresie tęczówki, ciała rzęskowego, twardówki i komory przedniej oka
Nie obejmuje:
 • Zabiegi w zakresie rogówki (11.0-11.99)
13 Zabiegi w zakresie soczewki
14 Zabiegi w zakresie siatkówki, naczyniówki, ciała szklistego i tylnej komory oka
15 Zabiegi w zakresie mięśni okoruchowych
16 Zabiegi w zakresie oczodołów i gałek ocznych
Nie obejmuje:
 • Zamknięte/otwarte nastawienie kości twarzy (76.78-76.79)
18 Zabiegi w zakresie ucha zewnętrznego
Obejmuje:
 • Operacje w zakresie: zewnętrznego przewodu słuchowego skóry i chrząstki: - małżowiny
 • Operacje w zakresie: zewnętrznego przewodu słuchowego skóry i chrząstki: - przewodu słuchowego
19 Zabiegi rekonstrukcyjne w zakresie ucha środkowego
20 Inne zabiegi w zakresie ucha środkowego i wewnętrznego
21 Zabiegi w zakresie nosa
Obejmuje:
 • Operacje w zakresie kości i skóry nosa
22 Zabiegi w zakresie zatok nosa
23 Stomatologia
24 Inne zabiegi w zakresie dziąseł i wyrostka zębodołowego
25 Operacje w zakresie języka
26 Zabiegi w zakresie ślinianek i przewodów ślinowych
Obejmuje:
 • Operacje w zakresie przewodu i ślinianki: małej
 • Operacje w zakresie przewodu i ślinianki: przyusznej miąższu i przewodu
 • Operacje w zakresie przewodu i ślinianki: podjęzykowej
 • Operacje w zakresie przewodu i ślinianki: podżuchwowej
Uwagi:
 • Zakoduj także każde usunięcie węzłów chłonnych szyjnych (40.40-40.42)
27 Inne zabiegi w zakresie jamy ustnej i twarzy
Nie obejmuje:
 • Operacje na dziąsłach (24.0-24.99)
 • Operacje na języku (25.01-25.99)
Obejmuje:
 • Operacje w zakresie: warg
 • Operacje w zakresie:podniebienia
 • Operacje w zakresie:tkanek miękkich twarzy i jamy ustnej z wyjątkiem języka i dziąseł
28 Inne zabiegi w zakresie jamy ustnej i twarzy
29 Zabiegi w zakresie gardła
Obejmuje:
 • Operacje w zakresie: części krtaniowej gardła
 • Operacje w zakresie: nosogardzieli
 • Operacje w zakresie:części ustnej gardła
 • Operacje w zakresie: kieszonki gardłowej
 • Operacje w zakresie: zachyłków gruszkowatych
30 Wycięcie krtani
31 Inne zabiegi w zakresie krtani i tchawicy
32 Wycięcie w zakresie płuc i oskrzeli
Obejmuje:
 • Operacje w zakresie: resekcja żebra
 • Operacje w zakresie: sternotomia,
 • Operacje w zakresie: rozdzielenie mostka przez przecięcie
 • Operacje w zakresie: torakotomia
Uwagi:
 • Zakoduj także jednoczesną plastykę oskrzela (33.48)
33 Inne zabiegi w zakresie płuca i oskrzela
Obejmuje:
 • poniższy zabieg jako udostępnienie dojścia: resekcja żebra
 • poniższy zabieg jako udostępnienie dojścia: sternotomia
 • poniższy zabieg jako udostępnienie dojścia: rozdzielenie mostka przez przecięcie
 • poniższy zabieg jako udostępnienie dojścia: torakotomia
34 Zabiegi w zakresie ściany klatki piersiowej, opłucnej, śródpiersia i przepony
Nie obejmuje:
 • Operacje na sutku
35 Zabiegi na zastawkach i przegrodach sercowych
Obejmuje:
 • zabiegi poniższe jako udostępnienie dojścia: sternotomia (pośrodkowa, poprzeczna)
 • zabiegi poniższe jako udostępnienie dojścia: torakotomia
Uwagi:
 • Zakoduj także krążenie pozaustrojowe [sztuczne płuco-serce] (39.61)
36 Zabiegi na naczyniach serca
Obejmuje:
 • poniższe zabiegi jako udostępnienie dojścia: sternotomia (pośrodkowa)(poprzeczna)
 • poniższe zabiegi jako udostępnienie dojścia: torakotomia
Uwagi:
 • Zakoduj także każde: Krążenie pozaustrojowe [sztuczne płuco-serce] (39.61)
 • Zakoduj także każde: Wstrzyknięcie lub wlew inhibitora płytkowego (99.20)
 • Zakoduj także każde: Wstrzyknięcie lub wlew czynnika przeciwzakrzepowego (99.10)
37 Inne operacje w zakresie serca i osierdzia
38 Nacięcie, wycięcie i udrażnianie naczyń
Nie obejmuje:
 • Zabiegi na naczyniach serca (36.01-36.99)
Uwagi:
 • Zakoduj także: każde zastosowanie lub podanie substancji tworzącej barierę przeciwzrostową (99.77)
 • Zakoduj także: krążenie pozaustrojowe [sztuczne płuco-serce] (39.61)
39 Inne zabiegi na naczyniach
Nie obejmuje:
 • Zabiegi na naczyniach serca (36.0-36.99)
40 Operacje w zakresie układu limfatycznego
41 Zabiegi w zakresie szpiku kostnego i śledziony
42 Zabiegi w zakresie przełyku
43 Nacięcie i wycięcie żołądka
Uwagi:
 • Zakoduj także każde zastosowanie lub podanie substancji tworzącej barierą przeciwzrostową (99.77)
44 Inne operacje w zakresie żołądka
Uwagi:
 • Zakoduj także każde zastosowanie lub podanie substancji tworzącej barierą przeciwzrostową (99.77)
45 Nacięcie, wycięcie i zespolenie jelit
Uwagi:
 • Zakoduj także każde zastosowanie lub podanie substancji tworzącej barierę przeciwzrostową (99.77)
46 Inne zabiegi na jelitach
Uwagi:
 • Zakoduj także każde zastosowanie lub podanie substancji tworzącej barierę przeciwzrostową (99.77)
47 Zabiegi w zakresie wyrostka robaczkowego
Obejmuje:
 • Operacje w zakresie kikuta wyrostka
Uwagi:
 • Zakoduj także każde zastosowanie lub podanie substancji tworzącej barierę przeciwzrostową (99.77)
48 Operacje w zakresie odbytnicy, okolicy odbytniczo - esiczej i tkanek okołoodbytniczych
Uwagi:
 • Zakoduj także każde zastosowanie lub podanie substancji tworzącej barierę przeciwzrostową (99.77)
49 Operacje w zakresie odbytu
Uwagi:
 • Zakoduj także każde zastosowanie lub podanie substancji tworzącej barierę przeciwzrostową (99.77)
50 Zabiegi w zakresie wątroby
51 Zabiegi w zakresie pęcherzyka żółciowego i przewodów żółciowych
Obejmuje:
 • Operacje w zakresie: brodawki Vatera
 • Operacje w zakresie: przewodu żółciowego wspólnego
 • Operacje w zakresie: przewodu pęcherzykowego
 • Operacje w zakresie: przewodu wątrobowego
 • Operacje w zakresie: śródwątrobowych dróg żółciowych
 • Operacje w zakresie: zwieracza Oddiego
Uwagi:
 • Zakoduj także każde zastosowanie lub podanie substancji tworzącej barierę przeciwzrostową (99.77)
52 Zabiegi w zakresie trzustki
Obejmuje:
 • Operacje w zakresie przewodu trzustkowego
Uwagi:
 • Zakoduj także każde zastosowanie lub podanie substancji tworzącej barierę przeciwzrostową (99.77)
53 Zabiegi naprawcze w przepuklinach
Obejmuje:
 • Operacja plastyczna przepukliny
 • Operacja przepukliny
 • Operacja przepukliny laparoskopowo
Uwagi:
 • Zakoduj także każde zastosowanie lub podanie substancji tworzącej barierę przeciwzrostową (99.77)
54 Inne operacje w zakresie jamy brzusznej
Nie obejmuje::
 • Inne zabiegi w zakresie macicy i struktur ją podtrzymujących/zabiegi w zakresie pochwy i zagłębienia odbytniczo-macicznego (60.01-70.92)
 • Zabiegi naprawcze w przepuklinach (53.00-53.9)
 • Rozcięcie tkanki zaotrzewnowej (59.00-59.09)
 • Zabiegi skóry i tkanki podskórnej (86.01-86.99)
Obejmuje:
 • Operacje w zakresie: nadbrzusza
 • Operacje w zakresie: śródbrzusza
 • Operacje w zakresie: pachwiny
 • Operacje w zakresie: podżebrza
 • Operacje w zakresie: okolicy lędźwiowej
 • Operacje w zakresie: męskiej jamy miednicznej
 • Operacje w zakresie: krezki
 • Operacje w zakresie: sieci
 • Operacje w zakresie: otrzewnej
 • Operacje w zakresie: przestrzeni zaotrzewnowej
Uwagi:
 • Zakoduj także każde zastosowanie lub podanie substancji tworzącej barierę przeciwzrostową (99.77)
55 Operacje nerki
Nie obejmuje::
 • Operacje tkanki okołonerkowej (59.00-59.09, 59.21-59.29, 59.91-59.92)
Obejmuje::
 • Operacje miedniczki nerkowej
Uwagi:
 • Zakoduj także każde zastosowanie lub podanie substancji tworzącej barierę przeciwzrostową (99.77)
56 Operacje moczowodu
Uwagi:
 • Zakoduj także każde zastosowanie lub podanie substancji tworzącej barierę przeciwzrostową (99.77)
57 Operacje i zabiegi w zakresie pęcherza moczowego
Nie obejmuje:
 • Tkanka okołopęcherzowa (59.11-59.29, 59.91-59.92)
 • Ujście pęcherzowe moczowodu (56.0-56.99)
Uwagi:
 • Zakoduj także każde zastosowanie lub podanie substancji tworzącej barierę przeciwzrostową (99.77)
58 Operacje i zabiegi w obrębie cewki moczowej
Obejmuje:
 • Operacje: gruczołów opuszkowo-cewkowych Cowpera
 • Operacje: tkanki okołocewkowej
Uwagi:
 • Zakoduj także każde zastosowanie lub podanie substancji tworzącej barierę przeciwzrostową (99.77)
59 Inne operacje i zabiegi w obrębie układu moczowego
Uwagi:
 • Zakoduj także każde zastosowanie lub podanie substancji tworzącej barierę przeciwzrostową (99.77)
60 Zabiegi i operacje gruczołu krokowego (stercza) i pęcherzyków nasiennych
Nie obejmuje::
 • Radykalne usunięcie pęcherza (57.71)
Obejmuje:
 • Operacje w obrębie tkanki okołosterczowej
Uwagi:
 • Zakoduj także każde zastosowanie lub podanie substancji tworzącej barierę przeciwzrostową (99.77) Zakoduj także: Diagnostyka ultrasonograficzna układu moczowego - inne (88.759)
61 Zabiegi i operacje moszny i osłonki pochwowej jądra
62 Operacje jąder
63 Zabiegi i operacje powrózka nasiennego, nasieniowodu i najądrza
64 Zabiegi i operacje prącia
Obejmuje:
 • Operacje: ciał jamistych
 • Operacje: żołędzi
 • Operacje: napletka
65 Operacje na jajniku
66 Zabiegi w zakresie jajowodów
Uwagi:
 • Zakoduj także każde zastosowanie lub podanie substancji tworzącej barierę przeciwzrostową (99.77)
67 Zabiegi na szyjce macicy
Uwagi:
 • Zakoduj także każde zastosowanie lub podanie substancji tworzącej barierę przeciwzrostową (99.77)
68 Nacięcie, wycięcie oraz niektóre zabiegi diagnostyczne macicy i struktur otaczających
69 Inne zabiegi na macicy i aparacie zawieszającym
Uwagi:
 • Zakoduj także każde zastosowanie lub podanie substancji tworzącej barierę przeciwzrostową (99.77)
70 Zabiegi na pochwie i zagłębieniu maciczno-odbytniczym
Uwagi:
 • Zakoduj także każde zastosowanie lub podanie substancji tworzącej barierę przeciwzrostową (99.77)
71 Operacje w zakresie sromu i krocza
Uwagi:
 • Zakoduj także każde zastosowanie lub podanie substancji tworzącej barierę przeciwzrostową (99.77)
72 Kleszcze, próżniociąg lub poród przy położeniu miednicowym płodu
73 Inne zabiegi wzniecające lub wspomagające poród
74 Cięcie cesarskie i wydobycie płodu
Uwagi:
 • Zakoduj także każde jednoczasowe: wycięcie macicy (68.3-68.4, 68.6, 68.8)
 • Zakoduj także każde jednoczasowe: usunięcie mięśniaka macicy (68.291)
 • Zakoduj także każde jednoczasowe: sterylizacją (66.31-66.39, 66.63)
75 Inne operacje położnicze
76 Zabiegi w zakresie kości i stawów twarzy
Nie obejmuje:
 • Zabiegi w zakresie zatok nosa (22.00-22.9)
 • Zabiegi w zakresie nosa (21.00-21.99)
 • Zabiegi na czaszce, mózgu i oponach mózgowych (01.01-02.99)
77 Nacięcie, wycięcie i rozdzielenie innych kości
Nie obejmuje:
 • Laminektomia odbarczająca (03.09)
 • Operacja obejmująca: Zatoki nosa (22.00-22.9)
 • Operacja obejmująca: Ucho środkowe (19.0-19.55)
 • Operacja obejmująca: Kości i stawy twarzy (76.01-76.99)
 • Operacja obejmująca: Struktury stawowe (80.00-81.99)
 • Operacja obejmująca: Ucho środkowe/wewnętrzne (19.9-20.99)
 • Operacja obejmująca: Kości nosa (21.00-21.99)
 • Operacja obejmująca: Czaszka (01.01-02.99)
78 Inne operacje w obrębie kości, z wyjątkiem kości twarzy
Nie obejmuje:
 • Zabiegi w zakresie zatok nosa (22.00-22.9)
 • Zabiegi w zakresie kości twarzy (76.01-76.99)
 • Nacięcie i wycięcie struktur stawowych (80.00-81.99)
 • Zabiegi w zakresie nosa (21.00-21.99)
 • Zabiegi na czaszce, mózgu i oponach mózgowych (01.01-02.99)
79 Nastawienie złamania i zwichnięcia
Nie obejmuje:
 • Wyłącznie fiksator zewnętrzny dla unieruchomienia złamania (93.51-93.56, 93.59)
 • Zespolenie wewnętrzne bez nastawienia złamania(78.50-78.59)
 • Operacje na: kościach twarzy(76,70-76,79)
 • Operacje na: kościach nosa (21.71-21.72)
 • Operacje na: oczodole (76.78-76.79)
 • Operacje na: czaszce (02.02)
 • Operacje na: kręgosłupie (03.53)
 • Operacje na: usunięcie gipsu lub szyny (97.11-97.14)
 • Operacje na: usunięcie gipsu lub szyny (97.88)
 • Operacje na: wyłącznie wyciąg dla nastawienia złamania (93.41-93.46)
Obejmuje:
 • zastosowanie gipsu, klamry, wyciągu (drut Kirchnera) (gwóźdź Steimanna)
Uwagi:
 • Zakoduj także każde: zastosowanie zewnętrznego stabilizatora (78.10-78.19)
 • Zakoduj także każde: typ urządzenia do unieruchomienia, o ile jest znany (84.71-84.73)
80 Nacięcie i wycięcie struktur stawowych
Nie obejmuje:
 • Zabiegi w zakresie kości i stawów twarzy (76.01-76.99)
Nie obejmuje::
 • Zabiegi w zakresie chrząstek nosa (21.00-21.99)
 • Zabiegi w zakresie chrząstek ucha (18.01-18.9)
Obejmuje:
 • Operacje na: torebce stawowej
 • Operacje na:chrząstce
 • Operacje na: wiązadłach
 • Operacje na: łąkotkach
 • Operacje na: błonie maziowej
81 Zabiegi naprawcze i plastyczne w zakresie stawów
82 Zabiegi w zakresie mięśni, ścięgien i powięzi ręki
Obejmuje:
 • Zabiegi na: rozcięgnie
 • Zabiegi na: błonie maziowej kaletki i pochewce ścięgnistej
 • Zabiegi na: pochewce ścięgnistej
83 Zabiegi w zakresie mięśni, ścięgien, powięzi i kaletki, z wyjątkiem ręki
Nie obejmuje:
 • Operacja w zakresie przepony (34.81-34.89)
 • Zabiegi w zakresie mięśni, ścięgien i powięzi ręki (82.01-82.99)
 • Zabiegi w zakresie mięśni okoruchowych (15.01-15.9)
Obejmuje:
 • Operacje w zakresie: rozcięgien
 • Operacje w zakresie: błon maziowych, kaletek i pochewek ścięgnistych
 • Operacje w zakresie: pochewek ścięgnistych
84 Inne zabiegi w obrębie układu mięśniowo-szkieletowego
85 Operacje w zakresie piersi
Obejmuje:
 • Operacje w zakresie skóry i tkanki podskórnej: piersi
 • Operacje w zakresie skóry i tkanki podskórnej: miejsca uprzedniej mastektomii (żeńskiej/ męskiej)
 • Operacje w zakresie skóry i tkanki podskórnej: rewizji miejsca poprzedniej mastektomii
86 Zabiegi w zakresie skóry i tkanki podskórnej
Nie obejmuje:
 • Operacje w zakresie: odbyt (49.01-49.99)
 • Operacje w zakresie: piersi (85.0-85.99)
 • Operacje w zakresie: ucho zewnętrzne (18.01-18.9)
 • Operacje w zakresie: powieki (08.01-08.99)
 • Operacje w zakresie: brew (08.01-08.99)
 • Operacje w zakresie: sromu i krocza (71.01-71.9)
 • Operacje w zakresie: jama ustna (27.0-27.99)
 • Operacje w zakresie: nos (21.00-21.99)
 • Operacje w zakresie: prącie (64.0-64.99)
 • Operacje w zakresie: srom (71.01-71.9)
Obejmuje:
 • Operacje w zakresie: mieszków włosowych
 • Operacje w zakresie: krocza męskiego
 • Operacje w zakresie: paznokci
 • Operacje w zakresie: gruczołów łojowych
 • Operacje w zakresie: podskórnych poduszek tłuszczowych
 • Operacje w zakresie: gruczołów potowych
 • Operacje w zakresie: powierzchownych zachyłków skóry
87 Diagnostyczne badania radiologiczne
88 Inne diagnostyczne badania radiologiczne i pokrewne
89 Wywiad, ocena, konsultacja, pielęgniarstwo i badanie
90 Badania mikroskopowe I
91 Badania mikroskopowe II
92 Radioterapia, medycyna nuklearna
93 Fizykoterapia, respiratoroterapia, rehabilitacja i zabiegi pokrewne
94 Zabiegi związane z psychiką
95 Oftalmologiczne i otologiczne zabiegi diagnostyczne i terapeutyczne
96 Nieoperacyjna intubacja i płukanie
97 Wymiana i usunięcie urządzeń terapeutycznych
98 Nieoperacyjne usunięcie ciała obcego lub kamienia
99 Inne zabiegi nieoperacyjne
100 Procedury anestezjologiczne
Uwagi:
 • W celu zakodowania procedury zabiegowej, dla której wykonywania stosowana jest procedura anestezjologiczna, zastosuj odpowiednie kody z rodziałów I-XV.
AA Badania laboratoryjne i inne