• 77 Nacięcie, wycięcie i rozdzielenie innych kości
  Nie obejmuje: Laminektomia odbarczająca (03.09)
  Nie obejmuje: Operacja obejmująca: Zatoki nosa (22.00-22.9)
  Nie obejmuje: Operacja obejmująca: Ucho środkowe (19.0-19.55)
  Nie obejmuje: Operacja obejmująca: Kości i stawy twarzy (76.01-76.99)
  Nie obejmuje: Operacja obejmująca: Struktury stawowe (80.00-81.99)
  Nie obejmuje: Operacja obejmująca: Ucho środkowe/wewnętrzne (19.9-20.99)
  Nie obejmuje: Operacja obejmująca: Kości nosa (21.00-21.99)
  Nie obejmuje: Operacja obejmująca: Czaszka (01.01-02.99)
  • 77.0 Wycięcie martwaka
  • 77.1 Inne nacięcie kości bez rozdzielenia
   Nie obejmuje: Zabiegi diagnostyczne w zakresie szpiku kostnego i śledziony (41.31, 41.91)
   Nie obejmuje: Usunięcie mechanicznych implantów z kości (78.60-78.69)
   Uwaga: Ponowne otwarcie miejsca osteotomii
  • 77.2 Osteotomia klinowa
   Nie obejmuje: Wycięcie kaletki palucha z korekcją tkanek miękkich z osteotomią I-szej kości śródstopia (77.51)
  • 77.3 Inne rozdzielenie kości
   Nie obejmuje: Operacje płodu ułatwiające poród (73.8)
   Nie obejmuje: Eksploracja i dekompresja struktur kanału kręgowego (03.01-03.09)
   Nie obejmuje: Przecięcie kości łonowych - pomoc przy porodzie (73.94)
   Nie obejmuje: Przecięcie mostka jako element operacji torakochirurgicznej - pomiń kod
   Uwaga: Osteoartrotomia
  • 77.4 Biopsja kości
  • 77.5 Wycięcie kaletki z korekcją palucha koślawego i zniekształceń innych palców
  • 77.6 Miejscowe wycięcie zmiany lub tkanki kości
   Nie obejmuje: Biopsja kości (77.40-77.49)
   Nie obejmuje: Oczyszczenie otwartego złożonego złamania (79.60-79.69)
  • 77.7 Wycięcie kości do przeszczepu
  • 77.8 Inne częściowe wycięcie kości
   Nie obejmuje: Amputacja (84.00-84.19, 84.91)
   Nie obejmuje: Wycięcie stawu (80.90-80.99)
   Nie obejmuje: Wycięcie końców kości związane z: usztywnieniem stawu (81.00-81.29)
   Nie obejmuje: Wycięcie końców kości związane z: artroplastyką (81.31-81.87)
   Nie obejmuje: Wycięcie chrząstki (80.5-80.6, 80.80-80.99)
   Nie obejmuje: Wycięcie głowy kości udowej z równoczesnym zaprotezowaniem (00.70-00.73, 81.51-81.53)
   Nie obejmuje: Częściowa laminektomia (03.01-03.09)
   Nie obejmuje: Wycięcie kości przy paluchu koślawym (77.51-77.59)
   Nie obejmuje: Częściowa amputacja - palec u ręki (84.01)
   Nie obejmuje: Częściowa amputacja - kciuk (84.02)
   Nie obejmuje: Częściowa amputacja - palec u nogi (84.11)
   Nie obejmuje: wycięcie żeber związane z operacją klatki piersiowej - pomiń kod
   Nie obejmuje: taki zabieg towarzyszący innej opieracji - pomiń kod
  • 77.9 Całkowite wycięcie kości
   Nie obejmuje: Amputacja kończyny górnej/dolnej (84.00-84.19, 84.91)
   Nie obejmuje: Taki zabieg towarzyszący innej operacji - pomiń kod
Powiązane kody: