• 81 Zabiegi naprawcze i plastyczne w zakresie stawów
  • 81.0 Operacyjne usztywnienie kręgosłupa
   Nie obejmuje: korekcja pseudoartrozy kręgosłupa (81.30- 81.39)
   Obejmuje: Atrodeza kręgosłupa z użyciem: przeszczepów kostnych
   Nie obejmuje: Ponowna artrodeza kręgów kręgosłupa (81.30 - 81.39)
   Obejmuje: Atrodeza kręgosłupa z użyciem: stabilizacji wewnętrznej
   Uwaga: Zakoduj także: każde wprowadzenie urządzenia do usztywnienia kręgosłupa (84.51)
   Uwaga: Zakoduj także: każde wprowadzenie rekombinowanego białka morfogenetycznego kości (84.52)
   Uwaga: Zakoduj także: całkowitą liczbę połaczonych kręgów (81.62-81.64)
  • 81.1 Artrodeza i operacyjne ograniczenie ruchomości stopy i stawu skokowego
   Obejmuje: Artrodeza stopy i stawu skokowego z użyciem: przeszczepu kostnego
   Obejmuje: Artrodeza stopy i stawu skokowego z użyciem: stabilizatora zewnętrznego
  • 81.2 Artrodeza innego stawu
   Obejmuje: Artrodeza z: przeszczepem kostnym
   Obejmuje: Artrodeza z: stabilizatorem zewnętrznym
   Obejmuje: Artrodeza z:wycięciem końców kości z uciskiem
  • 81.3 Powtórne operacyjne usztywnienie kręgosłupa
   Obejmuje: Artrodeza z użyciem: przeszczepów kostnych
   Obejmuje: Artrodeza z użyciem: stabilizacji wewnętrznej
   Obejmuje: Artrodeza z użyciem: korekcja pseudoartrozy kręgosłupa
   Uwaga: Zakoduj także: każde wprowadzenie urządzenia do usztywnienia kręgosłupa (84.51)
   Uwaga: Zakoduj także: każde wprowadzenie rekombinowanego białka morfogenetycznego kości (84.52)
   Uwaga: Zakoduj także: całkowitą liczbę połaczonych kręgów (81.62-81.64)
  • 81.4 Inne zabiegi naprawcze w zakresie stawów kończyny dolnej
   Obejmuje: Artroplastyka kończyny dolnej z: wycięciem zewnętrznym lub stabilizacją zewnętrzną
   Obejmuje: Artroplastyka kończyny dolnej z: przeszczepem kości (wiórka kostne) lub chrząstki
   Obejmuje: Artroplastyka kończyny dolnej z: stabilizacją wewnętrzną
  • 81.5 Wymiana stawu kończyny dolnej
   Obejmuje: Artroplastyka kończyny dolnej z: wyciągiem zewnętrznym lub stabilizacją zewnętrzną
   Obejmuje: Artroplastyka kończyny dolnej z: przeszczepem kości (wiórka kostne) lub chrząstki
   Obejmuje: Artroplastyka kończyny dolnej z: stabilizacją wewnętrzną lub protezą
   Obejmuje: Artroplastyka kończyny dolnej z: usunięciem wypełnienia cementowego
  • 81.6 Inne procedury na kręgosłupie
   Uwaga: Uwaga: liczba kręgów
   Uwaga: Kręgosłup składa się z 25 kręgów ułożonych w następującej kolejności:
   Uwaga: szyjne: C1 (atlas), C2 (obrotnik), C3, C4, C5, C6, C7
   Uwaga: piersiowe: T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T11, T12
   Uwaga: lędźwiowe I krzyżowe: L1, L2, L3, L4, L5, S1
   Uwaga: Osoby kodujące powinny sprawozdać tylko jeden kod z serii 81.62, 81.63 lub 81.64, aby wskazać ogólną liczbę połączonych kręgów u pacjenta.
   Uwaga: Zakoduj także poziom i dojście z jakiego wykonano operację spondylodezy pierwotnej lub wtórnej (81.00-81.08, 81.30-81.39)
  • 81.7 Artroplastyka i zabiegi naprawcze stawów ręki, palców i nadgarstka
   Obejmuje: Artroplastyka dłoni i palców z:wycięciem zewnętrznym lub stabilizacją zewnętrzną
   Obejmuje: Artroplastyka dłoni i palców z:przeszczepem kości (wiórka kostne) lub chrząstki
   Obejmuje: Artroplastyka dłoni i palców z:stabilizacją wewnętrzną lub protezą
   Nie obejmuje: Zabiegi w zakresie mięśni, ścięgien i powięzi ręki (82.01-82.99)
  • 81.8 Artroplastyka i zabiegi naprawcze stawów barku i łokcia
   Obejmuje: Artroplastyka kończyny górnej - inne z: wycięciem zewnętrznym lub stabilizacją zewnętrzną
   Obejmuje: Artroplastyka kończyny górnej - inne z: przeszczepem kości (wiórka kostne) lub chrząstki
   Obejmuje: Artroplastyka kończyny górnej - inne z: stabilizacją wewnętrzną lub protezą
  • 81.9 Inne zabiegi w zakresie stawów
Powiązane kody: