• 00 Procedury i zabiegi, niesklasyfikowane gdzie indziej
  • 00.0 Terapia ultradźwiękowa
   Nie obejmuje: ultrasonografia diagnostyczna (nieinwazyjna) (88.71-88.79)
   Nie obejmuje: echokardiografia wewnątrzsercowa (komór serca) (ICE) (37.28)
   Nie obejmuje: wewnątrznaczyniowa diagnostyka obrazowa (00.21-00.29)
  • 00.1 Terapia lekowa
  • 00.2 Obrazowanie wewnątrznaczyniowe naczyń krwionośnych
   Nie obejmuje: procedury z wszczepami naczyniowymi, wiele naczyń poddanych terapii (00.40-00.43)
   Nie obejmuje: procedury diagnostyczne na naczyniach krwionośnych (38.21-38.29)
   Nie obejmuje: Diagnostyka ultrasonograficzna obwodowego układu naczyniowego (88.77)
   Nie obejmuje: Rezonans magnetyczny (MRI) (88.91-88.97)
   Nie obejmuje: Terapia ultradźwiękowa (00.01-00.09)
   Uwaga: Ultrasonografia wewnątrznaczyniowa (IVUS)
   Uwaga: Obrazowanie ultrasonograficzne [ultradźwiękowe] naczyń krwionośnych
   Uwaga: Uwaga: przy kodowaniu obrazowania, w czasie rzeczywistym, światła naczyń przy pomocy fal dźwiękowych użyj kodów innych procedur diagnostycznych i terapeutycznych wykonywanych w tym czasie
  • 00.3 Chirurgia wspomagana komputerowo [CAS]
   Nie obejmuje: zamontowanie obręczy stereotaktycznej (tylko) (93.59)
   Uwaga: Nawigacja bez tomografii komputerowej
   Uwaga: Nawigacja pod kontrolą radiologiczną (IGN)
   Uwaga: Zabieg pod kontrola radiologiczną (IGS)
   Uwaga: Nawigacja bez kontroli radiologicznej
   Uwaga: Zakoduj także właściwą procedurę diagnostyczną lub terapeutyczną
  • 00.4 Procedury wspomagające zabiegi naczyniowe
   Uwaga: Uwaga: Niniejsze kody można stosować tak do naczyń wieńcowych jak i obwodowych. Kody te służą do stosowania w połączeniu z innymi kodami procedur leczniczych w celu dostarczenia informacji o liczbie naczyń na ilu została wykonana (jednoczasowo) dana procedura lub liczbie wszczepionych stentów. Zależnie od potrzeb zakoduj liczbę operowanych naczyń (00.40-00.43), i liczbę wszczepionych stentów (00.45-00.48).
   Uwaga: Zakoduj także: Angioplastykę lub aterektomią (00.61-00.62, 00.66, 39.50)
   Uwaga: Zakoduj także: Endarterektomia (38.10-38.18)
   Uwaga: Zakoduj także: Wszczepienie stentu naczyniowego (00.55, 00.63-00.65, 36.06-36.07, 39.90)
   Uwaga: Zakoduj także: Inne usunięcie niedrożności tętnicy wieńcowej (36.09)
  • 00.5 Inne procedury na układzie sercowo-naczyniowym
  • 00.6 Procedury na naczyniach krwionośnych
  • 00.7 Inne zabiegi w obrębie stawu biodrowego
  • 00.8 Inne zabiegi w obrębie stawu kolanowego
  • 00.9 Inne procedury i zabiegi
Powiązane kody: