O21 Nadmierne wymioty w ciąży

EN: Excessive vomiting in pregnancy
Kategorie nadrzędne:
Podkategorie:
 • O21.0 Łagodne nadmierne wymioty w ciąży
  EN: Mild hyperemesis gravidarum
  • Nadmierne wymioty łagodne lub nieokreślone, zaczynające się przed końcem 22 tygodnia ciąży
   EN: Hyperemesis gravidarum, mild or unspecified, starting before the end of the 22nd week of gestation
 • O21.1 Nadmierne wymioty w ciąży z zaburzeniami przemiany materii
  EN: Hyperemesis gravidarum with metabolic disturbance
  • Nadmierne wymioty zaczynające się przed końcem 22 tygodnia ciąży, z zaburzeniami przemiany materii takimi jak:
   EN: Hyperemesis gravidarum, starting before the end of the 22nd week of gestation, with metabolic disturbance such as:
   • niedobór węglowodanów
    EN: carbohydrate depletion
   • odwodnienie
    EN: dehydration
   • zaburzenia równowagi elektrolitowej
    EN: electrolyte imbalance
 • O21.2 Późne wymioty w ciąży
  EN: Late vomiting of pregnancy
  • Nadmierne wymioty zaczynające się po ukończeniu 22 tygodnia ciąży
   EN: Excessive vomiting starting after 22 completed weeks of gestation
 • O21.8 Inne wymioty wikłające ciążę
  EN: Other vomiting complicating pregnancy
  • Wymioty spowodowane chorobami sklasyfikowanymi gdzie indziej, wikłające ciążę
   EN: Vomiting due to diseases classified elsewhere, complicating pregnancy
 • O21.9 Wymioty w ciąży, nieokreślone
  EN: Vomiting of pregnancy, unspecified
Powiązane kody: