O22.0 Żylaki kończyn dolnych w ciąży

EN: Varicose veins of lower extremity in pregnancy
Kategorie nadrzędne:
Podkategorie:
 • Żylaki BNO w ciąży
  EN: Varicose veins NOS in pregnancy
Powiązane kody:
 • I83 Żylaki kończyn dolnych
  EN: Varicose veins of lower extremities
 • O22.1 Żylaki narządów płciowych w ciąży
  EN: Genital varices in pregnancy
  • Żylaki:
   EN: Varices:
   • krocza
    EN: Perineal
   • pochwy
    EN: Vaginal
   • sromu
    EN: Vulval
 • I83.0 Żylaki kończyn dolnych z owrzodzeniem
  EN: Varicose veins of lower extremities with ulcer
  • Dowolny stan z kategorii I83.9 przebiegający z owrzodzeniem lub opisany jako wrzodziejący
   EN: Any condition in I83.9 with ulcer or specified as ulcerated
  • Owrzodzenie żylakowe (kończyny dolnej, dowolnej części)
   EN: Varicose ulcer (lower extremity, any part)
 • I83.1 Żylaki kończyn dolnych z zapaleniem
  EN: Varicose veins of lower extremities with inflammation
  • Dowolny stan z kategorii I83.9 przebiegający ze stanem zapalnym lub opisany jako zapalny
   EN: Any condition in I83.9 with inflammation or specified as inflamed
  • Zapalenie skóry z zastoju BNO
   EN: Stasis dermatitis NOS
 • O22.2 Zakrzepowe zapalenia żył powierzchownych w ciąży
  EN: Superficial thrombophlebitis in pregnancy
  • Zakrzepowe zapalenie żył kończyn dolnych w ciąży
   EN: Thrombophlebitis of legs in pregnancy
 • I83.2 Żylaki kończyn dolnych z owrzodzeniem i zapaleniem
  EN: Varicose veins of lower extremities with both ulcer and inflammation
  • Dowolny stan z kategorii I83.9 przebiegający z zarówno owrzodzeniem, jak i zapaleniem
   EN: Any condition in I83.9 with both ulcer and inflammation
 • I83.9 Żylaki kończyn dolnych bez owrzodzenia i zapalenia
  EN: Varicose veins of lower extremities without ulcer or inflammation
  • Rozszerzenie żył
   EN: Phlebectasia
  • Żylaki
   EN: Varicose veins
 • I98.2 Żylaki przełyku w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
  EN: Oesophageal varices in diseases classified elsewhere
  • Żylaki przełyku w przebiegu:
   EN: Oesophageal varices in:
   • chorób wątroby (K70–K71†, K74.–†)
    EN: liver disorders (K70-K71+, K74.-+)
   • schistosomatozy (B65.–†)
    EN: schistosomiasis (B65.-+)
 • C76.5 Kończyna dolna
  EN: Lower limb
 • H35.0 Retinopatia nieproliferacyjna i zmiany naczyniowe siatkówki
  EN: Background retinopathy and retinal vascular changes
  • Zmiany w obrazie naczyniowym siatkówki
   EN: Changes in retinal vascular appearance
  • Mikrotętniaki
   EN: Retinal micro-aneurysms
  • Nowotworzenie naczyń
   EN: Retinal neovascularization
  • Zapalenie okołonaczyniowe
   EN: Retinal perivasculitis
  • Żylaki
   EN: Retinal varices
  • Zapalenie osłonek naczyń
   EN: Retinal vascular sheathing
  • Zapalenie naczyń
   EN: Retinal vasculitis
  • Retinopatia:
   EN: Retinopathy:
   • BNO
    EN: NOS
   • plamkowa BNO
    EN: background NOS
   • Coatsa
    EN: Coats
   • wysiękowa
    EN: exudative
   • nadciśnieniowa
    EN: hypertensive
 • O87.8 Inne powikłania ze strony układu żylnego w czasie połogu
  EN: Other venous complications in the puerperium
  • Żylaki narządów rodnych w czasie połogu
   EN: Genital varices in the puerperium
 • O15.0 Rzucawka w ciąży
  EN: Eclampsia in pregnancy
 • O24 Cukrzyca w ciąży
  EN: Diabetes mellitus in pregnancy
 • O25 Niedożywienie w ciąży
  EN: Malnutrition in pregnancy
  • Niedożywienie w czasie porodu i połogu
   EN: Malnutrition in childbirth and the puerperium
 • M99 Uszkodzenie biomechaniczne niesklasyfikowane gdzie indziej
  EN: Biomechanical lesions, not elsewhere classified
  • 0 Okolica głowy
   EN: Head region
   • potyliczno-szyjna
    EN: occipitocervical
  • 1 Okolica szyi
   EN: Cervical region
   • szyjno-piersiowa
    EN: cervicothoracic
  • 2 Okolica piersiowa
   EN: Thoracic region
   • piersiowo-lędźwiowa
    EN: thoracolumbar
  • 3 Okolica lędźwiowa
   EN: Lumbar region
   • lędźwiowo-krzyżowa
    EN: lumbosacral
  • 4 Okolica krzyżowa
   EN: Sacral region
   • krzyżowo-guziczna
    EN: sacrococcygeal
   • krzyżowo-biodrowa
    EN: sacroiliac
  • 5 Okolica miednicy
   EN: Pelvic region
   • biodro
    EN: hip
   • kość łonowa
    EN: pubic
  • 6 Kończyna dolna
   EN: Lower extremity
  • 7 Kończyna górna
   EN: Upper extremity
   • okolica barkowo-obojczykowa
    EN: acromioclavicular
   • okolica mostkowo-obojczykowa
    EN: sternoclavicular
  • 8 Klatka piersiowa
   EN: Rib cage
   • żebrowo-chrzęstna
    EN: costochondral
   • żebrowo-kręgowa
    EN: costovertebral
   • chrzęstno-mostkowa
    EN: sternochondral
  • 9 Brzuch i inne
   EN: Abdomen and other
 • T33.9 Powierzchowne odmrożenie innych i nieokreślonych okolic
  EN: Superficial frostbite of other and unspecified sites
  • Powierzchowne odmrożenie:
   EN: Superficial frostbite (of):
   • BNO
    EN: NOS
   • kończyny dolnej BNO
    EN: leg NOS
   • tułowia BNO
    EN: trunk NOS
 • T34.9 Odmrożenie innych i nieokreślonych okolic z martwicą tkanki
  EN: Frostbite with tissue necrosis of other and unspecified sites
  • Odmrożenie z martwicą tkanki:
   EN: Frostbite with tissue necrosis (of):
   • BNO
    EN: NOS
   • kończyny dolnej BNO
    EN: leg NOS
   • tułowia BNO
    EN: trunk NOS
 • T04.3 Urazy zmiażdżeniowe obejmujące liczne okolice kończyny dolnej (kończyn dolnych)
  EN: Crushing injuries involving multiple regions of lower limb(s)
  • Uraz zmiażdżeniowy:
   EN: Crushing injury of:
   • kończyny dolnej BNO
    EN: lower limb NOS
   • okolic sklasyfikowanych w kategoriach S77.–, S87.– i S97.–
    EN: sites classifiable to S77.-, S87.- and S97.-
 • Z89.6 Nabyty brak kończyny dolnej powyżej kolana
  EN: Acquired absence of leg above knee
  • Kończyna dolna BNO
   EN: Leg NOS
 • G57 Mononeuropatie kończyny dolnej
  EN: Mononeuropathies of lower limb