M06.9 Reumatoidalne zapalenie stawów, nieokreślone

EN: Rheumatoid arthritis, unspecified
Kategorie nadrzędne:
Powiązane kody: