G61.8 Inne polineuropatie zapalne

EN: Other inflammatory polyneuropathies
Kategorie nadrzędne:
Powiązane kody:
 • G62 Inne polineuropatie
  EN: Other polyneuropathies
 • G62.8 Inne określone polineuropatie
  EN: Other specified polyneuropathies
  • Polineuropatia spowodowana przez promieniowanie
   EN: Radiation-induced polyneuropathy
 • K75 Inne choroby zapalne wątroby
  EN: Other inflammatory liver diseases
 • M46 Inne zapalne choroby kręgosłupa
  EN: Other inflammatory spondylopathies
  • 0 Umiejscowienie mnogie w kręgosłupie
   EN: Multiple sites in spine
  • 1 Okolica potyliczno-szczytowo-obrotowa
   EN: Occipito-atlanto-axial region
  • 2 Okolica szyi
   EN: Cervical region
  • 3 Okolica szyjno-piersiowa
   EN: Cervicothoracic region
  • 4 Okolica piersiowa
   EN: Thoracic region
  • 5 Okolica piersiowo-lędźwiowa
   EN: Thoracolumbar region
  • 6 Okolica lędźwiowa
   EN: Lumbar region
  • 7 Okolica lędźwiowo-krzyżowa
   EN: Lumbosacral region
  • 8 Okolica krzyżowa i krzyżowo-guziczna
   EN: Sacral and sacrococcygeal region
  • 9 Nieokreślone umiejscowienie
   EN: Site unspecified
 • H01 Inne stany zapalne powiek
  EN: Other inflammation of eyelid
 • N48.2 Inne choroby zapalne prącia
  EN: Other inflammatory disorders of penis
  • Ropień
   EN: Abscess
  • Czyrak
   EN: Boil
  • Czyrak gromadny
   EN: Carbuncle
  • Zapalenie tkanki łącznej
   EN: Cellulitis
  • Zapalenie ciała jamistego (prącia)
   EN: Cavernitis (penis)
 • B02.2 Półpasiec z zajęciem innych części układu nerwowego
  EN: Zoster with other nervous system involvement
  • Popółpaścowe:
   EN: Postherpetic:
   • zapalenie zwoju kolanka (G53.0*)
    EN: geniculate ganglionitis (G53.0*)
   • polineuropatia (G63.0*)
    EN: polyneuropathy (G63.0*)
   • nerwoból nerwu trójdzielnego (G53.0*)
    EN: trigeminal neuralgia (G53.0*)
 • E10.4 Z powikłaniami neurologicznymi
  EN: With neurological complications
  • Cukrzycowa:
   EN: Diabetic:
   • amiotrofia (G73.0*)
    EN: amyotrophy (G73.0*)
   • neuropatia układu wegetatywnego (G99.0*)
    EN: autonomic neuropathy (G99.0*)
   • mononeuropatia (G59.0*)
    EN: mononeuropathy (G59.0*)
   • polineuropatia (G63.2*)
    EN: polyneuropathy (G63.2*)
    • wegetatywna (G99.0*)
     EN: autonomic (G99.0*)
 • E11.4 Z powikłaniami neurologicznymi
  EN: With neurological complications
  • Cukrzycowa:
   EN: Diabetic:
   • amiotrofia (G73.0*)
    EN: amyotrophy (G73.0*)
   • neuropatia układu wegetatywnego (G99.0*)
    EN: autonomic neuropathy (G99.0*)
   • mononeuropatia (G59.0*)
    EN: mononeuropathy (G59.0*)
   • polineuropatia (G63.2*)
    EN: polyneuropathy (G63.2*)
    • wegetatywna (G99.0*)
     EN: autonomic (G99.0*)
 • E12.4 Z powikłaniami neurologicznymi
  EN: With neurological complications
  • Cukrzycowa:
   EN: Diabetic:
   • amiotrofia (G73.0*)
    EN: amyotrophy (G73.0*)
   • neuropatia układu wegetatywnego (G99.0*)
    EN: autonomic neuropathy (G99.0*)
   • mononeuropatia (G59.0*)
    EN: mononeuropathy (G59.0*)
   • polineuropatia (G63.2*)
    EN: polyneuropathy (G63.2*)
    • wegetatywna (G99.0*)
     EN: autonomic (G99.0*)
 • E13.4 Z powikłaniami neurologicznymi
  EN: With neurological complications
  • Cukrzycowa:
   EN: Diabetic:
   • amiotrofia (G73.0*)
    EN: amyotrophy (G73.0*)
   • neuropatia układu wegetatywnego (G99.0*)
    EN: autonomic neuropathy (G99.0*)
   • mononeuropatia (G59.0*)
    EN: mononeuropathy (G59.0*)
   • polineuropatia (G63.2*)
    EN: polyneuropathy (G63.2*)
    • wegetatywna (G99.0*)
     EN: autonomic (G99.0*)
 • E14.4 Z powikłaniami neurologicznymi
  EN: With neurological complications
  • Cukrzycowa:
   EN: Diabetic:
   • amiotrofia (G73.0*)
    EN: amyotrophy (G73.0*)
   • neuropatia układu wegetatywnego (G99.0*)
    EN: autonomic neuropathy (G99.0*)
   • mononeuropatia (G59.0*)
    EN: mononeuropathy (G59.0*)
   • polineuropatia (G63.2*)
    EN: polyneuropathy (G63.2*)
    • wegetatywna (G99.0*)
     EN: autonomic (G99.0*)
 • A17.8 Inne postacie gruźlicy układu nerwowego
  EN: Other tuberculosis of nervous system
  • Gruźliczak
   EN: Tuberculoma
  • Gruźlica
   EN: Tuberculosis
  • Gruźlicze:
   EN: Tuberculous:
   • ropień mózgu (G07*)
    EN: abscess of brain (G07*)
   • zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych i mózgu (G05.0*)
    EN: meningoencephalitis (G05.0*)
   • zapalenie rdzenia kręgowego (G05.0*)
    EN: myelitis (G05.0*)
   • polineuropatia (G63.0*)
    EN: polyneuropathy (G63.0*)
 • M05.3 Reumatoidalne zapalenie stawów z zajęciem innych narządów i układów
  EN: Rheumatoid arthritis with involvement of other organs and systems
  • Reumatoidalne:
   EN: Rheumatoid:
   • zapalenie serca (I52.8*)
    EN: carditis (I52.8*)
   • zapalenie wsierdzia (I39.–*)
    EN: endocarditis (I39.-*)
   • zapalenie mięśnia sercowego (I41.8*)
    EN: myocarditis (I41.8*)
   • miopatia (G73.7*)
    EN: myopathy (G73.7*)
   • zapalenie osierdzia (I32.8*)
    EN: pericarditis (I32.8*)
   • polineuropatia (G63.6*)
    EN: polyneuropathy (G63.6*)
 • G62.0 Polineuropatia polekowa
  EN: Drug-induced polyneuropathy
 • G62.1 Polineuropatia alkoholowa
  EN: Alcoholic polyneuropathy
 • K75.8 Inne określone choroby zapalne wątroby
  EN: Other specified inflammatory liver diseases
 • M46.8 Inne określone zapalne choroby kręgosłupa
  EN: Other specified inflammatory spondylopathies
 • H01.8 Inne określone stany zapalne powiek
  EN: Other specified inflammation of eyelid
 • N41.8 Inne choroby zapalne gruczołu krokowego
  EN: Other inflammatory diseases of prostate