XXI Czynniki wpływające na stan zdrowia i kontakt ze służbą zdrowia
Inne:
 • (Kategorie Z00-Z99 są przeznaczone do stosowania w sytuacjach, gdy u danej osoby za „rozpoznanie” lub „problemy” uznano okoliczności inne niż choroby, urazy i przyczyny zewnętrzne, które można sklasyfikować w kategoriach A00-Y89. W zasadzie może to mieć miejsce w następujących dwóch przypadkach:)
 • (Kategorii zawartych w tym rozdziale nie należy wykorzystywać do porównań międzynarodowych ani do podstawowego kodowania umieralności.)
Z55-Z65 Osoby z potencjalnym zagrożeniem zdrowia związanym z warunkami społeczno-ekonomicznymi i psychospołecznymi
Z63 Inne problemy związane z najbliższą rodziną, łącznie z okolicznościami rodzinnymi
Nie obejmuje:
 • problemy związane z:negatywnymi przeżyciami w dzieciństwie (Z61.-)
 • problemy związane z:wychowaniem (Z62.-)
 • zespół dziecka maltretowanego (T74.-)
Z63.0 Problemy we wzajemnych stosunkach z małżonkiem lub partnerem
Inne:
 • (Niezgoda pomiędzy partnerami prowadząca do poważnej lub długotrwałej utraty kontroli, uogólnionej nienawiści lub krytycznych uczuć, bądź utrzymującej się atmosfery sprzyjającej poważnym czynom gwałtownym (uderzanie lub bicie).)
Z63.1 Problemy w stosunkach z rodzicami i powinowatymi
Z63.2 Nieadekwatne poparcie rodziny
Z63.3 Nieobecność członka rodziny
Z63.4 Zniknięcie i zgon członka rodziny
Obejmuje:
 • Przypuszczalna śmierć członka rodziny
Z63.5 Rozbicie rodziny przez separację i rozwód
Obejmuje:
 • Odsunięcie się od siebie
Z63.6 Krewni zależni wymagający opieki w domu
Z63.7 Inne stresy życiowe dotyczące rodziny i gospodarstwa domowego
Obejmuje:
 • Chory lub niespokojny członek rodziny
 • Niepokój (normalny) o osobę chorą w rodzinie
 • Problemy zdrowotne w rodzinie
 • Rodzina wyizolowana
Z63.8 Inne określone problemy związane z najbliższą rodziną
Obejmuje:
 • Brak zgody w rodzinie BNO
 • Nieadekwatny lub wypaczony kontakt wewnątrz rodziny
 • Wysokie zaangażowanie emocjonalne wewnątrz rodziny
Z63.9 Problemy związane z najbliższą rodziną, nieokreślone