XV Ciąża, poród i okres połogu
Nie obejmuje:
 • choroba wywołana przez ludzki wirus upośledzenia odporności [HIV] (B20-B24)
 • nadzór nad:ciążą o prawidłowym przebiegu (Z34.-)
 • nadzór nad:ciążą wysokiego ryzyka (Z35.-)
 • osteomalacja połogowa (M83.0)
 • poporodowa martwica przysadki mózgowej (E23.0)
 • tężec położniczy (A34)
 • urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych (S00-T98)
 • zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania związane z połogiem (F53.-)
O20-O29 Inne zaburzenia u ciężarnej związane głównie z ciążą
Inne:
 • (Kategorie O24.- i O25 obejmują wszystkie wymienione stany, nawet jeśli występują one podczas porodu lub w okresie połogu.)
Nie obejmuje:
 • choroby położnicze sklasyfikowane gdzie indziej, lecz wikłające ciążę, poród i okres połogu (O98-O99)
 • opieka położnicza dotycząca płodu, owodni i potencjalnych powikłań porodowych (O30-O48)