XIV Choroby układu moczowo-płciowego
Nie obejmuje:
 • nowotwory (C00-D48)
 • objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań klinicznych i laboratoryjnych, niesklasyfikowane gdzie indziej (R00-R99)
 • powikłania ciąży, porodu i w okresie połogu (O00-O99)
 • urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych (S00-T98)
 • wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia i aberracje chromosomowe (Q00-Q99)
 • wybrane choroby zakaźne i pasożytnicze (A00-B99)
 • wybrane stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym (P00-P96)
 • zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywienia i przemiany metabolicznej (E00-E90)
N40-N51 Choroby męskich narządów płciowych
N40 Rozrost gruczołu krokowego
Nie obejmuje:
 • łagodne nowotwory gruczołu krokowego, w wyjątkiem gruczolaka, włókniaka i mięśniaka (D29.1)
Obejmuje:
 • Gruczolak (łagodny) gruczołu krokowego
 • Gruczolakowłókniakowaty przerost gruczołu krokowego
 • Mięśniak gruczołu krokowego
 • Powiększenie (łagodne) gruczołu krokowego
 • Przerost (łagodny) gruczołu krokowego
 • Przerost płata środkowego gruczołu krokowego
 • Przeszkoda spowodowana powiększeniem gruczołu krokowego BNO
 • Włókniak gruczołu krokowego
 • Włókniakogruczolak gruczołu krokowego
N41 Choroby zapalne gruczołu krokowego
Inne:
 • W razie potrzeby należy użyć dodatkowego kodu (B95-B97) w celu określenia czynnika zakaźnego.
N42 Inne choroby gruczołu krokowego
N43 Wodniak jądra i powrózka nasiennego
Nie obejmuje:
 • wrodzony wodniak jądra (P83.5)
Obejmuje:
 • wodniak powrózka nasiennego, jądra lub osłonki pochwowej jądra
N44 Skręt jądra
Obejmuje:
 • Skręt:jądra
 • Skręt:najądrza
 • Skręt:powrózka nasiennego
N45 Zapalenie jądra i zapalenie najądrza
Inne:
 • W razie potrzeby należy użyć dodatkowego kodu (B95-B97) w celu określenia czynnika zakaźnego.
N46 Niepłodność męska
Obejmuje:
 • Brak żywych plemników w płynie nasiennym BNO
 • Mała liczba plemników w płynie nasiennym BNO
N47 Nadmiar napletka, stulejka i załupek
Obejmuje:
 • Napletek przyrośnięty
 • Zwężenie otworu napletka
N48 Inne patologie prącia
N49 Zapalne choroby męskich narządów płciowych, niesklasyfikowane gdzie indziej
Inne:
 • W razie potrzeby należy użyć dodatkowego kodu (B95-B97) w celu określenia czynnika zakaźnego.
Nie obejmuje:
 • zapalenie jądra i zapalenie najądrza (N45.-)
 • zapalenie prącia (N48.1-N48.2)
N50 Inne choroby męskich narządów płciowych
Nie obejmuje:
 • skręt jądra (N44)
N51 Zaburzenia męskich narządów płciowych w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej