XIII Choroby układu mięśniowo-szkieletowego i tkanki łącznej
Nie obejmuje:
 • nowotwory (C00-D48)
 • objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań klinicznych i laboratoryjnych, niesklasyfikowane gdzie indziej (R00-R99)
 • powikłania ciąży, porodu i w okresie połogu (O00-O99)
 • urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych (S00-T98)
 • wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia i aberracje chromosomowe (Q00-Q99)
 • wybrane choroby zakaźne i pasożytnicze (A00-B99)
 • wybrane stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym (P00-P96)
 • wybrane zaburzenia stawów skroniowo-żuchwowych (K07.6)
 • zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywienia i przemiany metabolicznej (E00-E90)
 • zespół ciasnoty przedziałów powięziowych (T79.6)
M60-M79 Choroby tkanek miękkich
M70-M79 Inne choroby tkanek miękkich
M70 Choroby tkanek miękkich związane z ich używaniem, przemęczeniem i przeciążeniem
Inne:
 • ([Patrz kody dotyczące lokalizacji zmian na początku niniejszego rozdziału.])
Nie obejmuje:
 • entezopatie (M76-M77)
 • zapalenie kaletki maziowej:barku (M75.5)
 • zapalenie kaletki maziowej:BNO (M71.9)
Obejmuje:
 • choroby tkanek miękkich związane z pracą zawodową
M71 Inne patologie kaletek
Inne:
 • ([Patrz kody dotyczące lokalizacji zmian na początku niniejszego rozdziału.])
Nie obejmuje:
 • entezopatie (M76-M77)
 • zapalenie kaletki stawu śródstopno-paliczkowego pierwszego (M20.1)
 • zapalenie kaletki związane z jej używaniem, przemęczeniem i przeciążeniem (M70.-)
M72 Choroby fibroblastyczne
Inne:
 • ([Patrz kody dotyczące lokalizacji zmian na początku niniejszego rozdziału.])
Nie obejmuje:
 • włókniakowatość zaotrzewnowa (D48.3)
M73 Zaburzenia tkanek miękkich w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
Inne:
 • ([Patrz kody dotyczące lokalizacji zmian na początku niniejszego rozdziału.])
M75 Uszkodzenia barku
Nie obejmuje:
 • zespół bark-ręka (M89.0)
M76 Entezopatie kończyny dolnej, z wyłączeniem stopy
Inne:
 • (Określenia „zapalenie kaletki”, „zapalenie pochewki ścięgnistej”, „zapalenie torebki stawu” zazwyczaj stosuje się równorzędnie dla różnych schorzeń obwodowych przyczepów więzadeł i mięśni; większość z tych stanów została objęta wspólną nazwą entezopatii, która jest szerokim określeniem opisującym uszkodzenia o takiej lokalizacji.)
 • ([Patrz kody dotyczące lokalizacji zmian na początku niniejszego rozdziału.])
Nie obejmuje:
 • zapalenie kaletki związane z jej używaniem, przemęczeniem i przeciążeniem (M70.-)
M77 Inne entezopatie
Inne:
 • ([Patrz kody dotyczące lokalizacji zmian na początku niniejszego rozdziału.])
Nie obejmuje:
 • entezopatia kręgosłupa (M46.0)
 • osteofit (M25.7)
 • zapalenie kaletki maziowej:BNO (M71.9)
 • zapalenie kaletki maziowej:związane z jej używaniem, przemęczeniem i przeciążeniem (M70.-)
M79 Inne choroby tkanek miękkich, niesklasyfikowane gdzie indziej
Inne:
 • ([Patrz kody dotyczące lokalizacji zmian na początku niniejszego rozdziału.])
Nie obejmuje:
 • bolesność tkanek miękkich, psychogenna (F45.4)