XI Choroby układu pokarmowego
Nie obejmuje:
 • nowotwory (C00-D48)
 • objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań klinicznych i laboratoryjnych, niesklasyfikowane gdzie indziej (R00-R99)
 • powikłania ciąży, porodu i w okresie połogu (O00-O99)
 • urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych (S00-T98)
 • wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia i aberracje chromosomowe (Q00-Q99)
 • wybrane choroby zakaźne i pasożytnicze (A00-B99)
 • wybrane stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym (P00-P96)
 • zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywienia i przemiany metabolicznej (E00-E90)
K55-K63 Inne choroby jelit
K57 Choroba uchyłkowa jelita
Nie obejmuje:
 • uchyłek Meckela (Q43.0)
 • uchyłek wyrostka robaczkowego (K38.2)
 • wrodzony uchyłek jelita (Q43.8)
Obejmuje:
 • uchyłek jelita (cienkiego) (grubego)
 • uchyłkowatość jelita (cienkiego) (grubego)
 • zapalenie uchyłka jelita (cienkiego) (grubego)
K57.5 Choroba uchyłkowa jelita cienkiego i grubego bez perforacji i ropnia
Obejmuje:
 • Choroba uchyłkowa jelita cienkiego i grubego BNO