XI Choroby układu pokarmowego
Nie obejmuje:
 • nowotwory (C00-D48)
 • objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań klinicznych i laboratoryjnych, niesklasyfikowane gdzie indziej (R00-R99)
 • powikłania ciąży, porodu i w okresie połogu (O00-O99)
 • urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych (S00-T98)
 • wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia i aberracje chromosomowe (Q00-Q99)
 • wybrane choroby zakaźne i pasożytnicze (A00-B99)
 • wybrane stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym (P00-P96)
 • zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywienia i przemiany metabolicznej (E00-E90)
K20-K31 Choroby przełyku, żołądka i dwunastnicy
Nie obejmuje:
 • przepuklina rozworu przełykowego (K44.-)
K20 Zapalenie przełyku
Inne:
 • Jeżeli konieczne jest określenie przyczyny, wówczas należy zastosować dodatkowy kod przyczyny zewnętrznej (rozdział XX).
Nie obejmuje:
 • nadżerka przełyku (K22.1)
 • refluksowe zapalenie przełyku (K21.0)
 • stany związane z chorobą refluksową żołądkowo-przełykową (K21.0)
Obejmuje:
 • Ropień przełyku
 • Zapalenie przełyku:BNO
 • Zapalenie przełyku:chemiczne
 • Zapalenie przełyku:trawienne
K21 Choroba refluksowa żołądkowo-przełykowa
K22 Inne choroby przełyku
Nie obejmuje:
 • żylaki przełyku (I85.-)
K23 Zaburzenia przełyku w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
K25 Wrzód żołądka
Inne:
 • ([Dodatkowy podział przedstawiono przed kategorią K25.])
 • Jeżeli zaburzenie ma charakter polekowy i konieczne jest określenie leku, wówczas należy zastosować dodatkowy kod przyczyny zewnętrznej (rozdział XX).
Nie obejmuje:
 • ostre krwotoczne nadżerkowe zapalenie żołądka (K29.0)
 • wrzód trawienny BNO (K27.-)
Obejmuje:
 • nadżerka (ostra) błony śluzowej żołądka
 • wrzód (trawienny):odźwiernika
 • wrzód (trawienny):żołądka
K26 Wrzód dwunastnicy
Inne:
 • ([Dodatkowy podział przedstawiono przed kategorią K25.])
 • Jeżeli zaburzenie ma charakter polekowy i konieczne jest określenie leku, wówczas należy zastosować dodatkowy kod przyczyny zewnętrznej (rozdział XX).
Nie obejmuje:
 • wrzód trawienny BNO (K27.-)
Obejmuje:
 • nadżerka (ostra) dwunastnicy
 • wrzód (trawienny):dwunastnicy
 • wrzód (trawienny):zaodźwiernikowy
K27 Wrzód trawienny o nieokreślonej lokalizacji
Inne:
 • ([Dodatkowy podział przedstawiono przed kategorią K25.])
Nie obejmuje:
 • wrzód trawienny u noworodka (P78.8)
Obejmuje:
 • wrzód trawienny BNO
 • wrzód żołądka i dwunastnicy BNO
K28 Wrzód żołądka i jelita czczego
Inne:
 • ([Dodatkowy podział przedstawiono przed kategorią K25.])
Nie obejmuje:
 • wrzód pierwotny jelita cienkiego (K63.3)
Obejmuje:
 • wrzód (trawienny) lub nadżerka:brzeżny
 • wrzód (trawienny) lub nadżerka:jelita czczego
 • wrzód (trawienny) lub nadżerka:w stomii
 • wrzód (trawienny) lub nadżerka:zespoleniowy
 • wrzód (trawienny) lub nadżerka:żołądkowo-czczy
 • wrzód (trawienny) lub nadżerka:żołądkowo-jelitowy
 • wrzód (trawienny) lub nadżerka:żołądkowo-okrężniczy
K29 Zapalenie żołądka i dwunastnicy
Nie obejmuje:
 • eozynofilowe zapalenie żołądka lub nieżyt żołądkowo-jelitowy (K52.8)
 • zespół Zollingera-Ellisona (E16.4)
K30 Dyspepsja
Nie obejmuje:
 • dyspepsja:nerwicowa (F45.3)
 • dyspepsja:nerwowa (F45.3)
 • dyspepsja:psychogenna (F45.3)
 • zgaga (R12)
Obejmuje:
 • Niestrawność
K31 Inne choroby żołądka i dwunastnicy
Nie obejmuje:
 • krwotok z przewodu pokarmowego (K92.0-K92.2)
 • uchyłek dwunastnicy (K57.0-K57.1)
Obejmuje:
 • czynnościowe zaburzenia żołądka