VII Choroby oka i przydatków oka
Nie obejmuje:
 • nowotwory (C00-D48)
 • objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań klinicznych i laboratoryjnych, niesklasyfikowane gdzie indziej (R00-R99)
 • powikłania ciąży, porodu i w okresie połogu (O00-O99)
 • urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych (S00-T98)
 • wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia i aberracje chromosomowe (Q00-Q99)
 • wybrane choroby zakaźne i pasożytnicze (A00-B99)
 • wybrane stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym (P00-P96)
 • zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywienia i przemiany metabolicznej (E00-E90)
H30-H36 Zaburzenia błony naczyniowej i siatkówki
H35 Inne zaburzenia siatkówki
H35.3 Zwyrodnienie plamki i bieguna tylnego
Inne:
 • Jeżeli zaburzenie ma charakter polekowy i konieczne jest określenie leku, wówczas należy zastosować dodatkowy kod przyczyny zewnętrznej (rozdział XX).
Obejmuje:
 • Celofanowe zwyrodnienie plamki
 • Druzy (zwyrodnieniowe) plamki
 • Otwór plamki
 • Pasma naczyniaste plamki
 • Starcze zwyrodnienie plamki (zanikowe) (wysiękowe)
 • Toksyczne zwyrodnienie plamki
 • Torbiel plamki
 • Zwyrodnienie Kuhnta-Juniusa