VI Choroby układu nerwowego
Nie obejmuje:
 • nowotwory (C00-D48)
 • objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań klinicznych i laboratoryjnych, niesklasyfikowane gdzie indziej (R00-R99)
 • powikłania ciąży, porodu i w okresie połogu (O00-O99)
 • urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych (S00-T98)
 • wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia i aberracje chromosomowe (Q00-Q99)
 • wybrane choroby zakaźne i pasożytnicze (A00-B99)
 • wybrane stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym (P00-P96)
 • zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywienia i przemiany metabolicznej (E00-E90)
G70-G73 Choroby połączeń nerwowo-mięśniowych i mięśni
G71 Pierwotne zaburzenia mięśniowe
Nie obejmuje:
 • choroby metaboliczne (E70-E90)
 • wrodzona sztywność wielostawowa (Q74.3)
 • zapalenie mięśnia (M60.-)
G71.0 Dystrofia mięśniowa
Nie obejmuje:
 • wrodzona dystrofia mięśniowa:BNO (G71.2)
 • wrodzona dystrofia mięśniowa:z określonymi zaburzeniami morfologicznymi włókien mięśniowych (G71.2)
Obejmuje:
 • Dystrofia mięśniowa:ciężka [Duchenne’a]
 • Dystrofia mięśniowa:dystalna
 • Dystrofia mięśniowa:dziedziczona autosomalnie recesywnie, typ dziecięcy, przypominający dystrofię Duchenne’a lub Beckera
 • Dystrofia mięśniowa:łagodna [Beckera]
 • Dystrofia mięśniowa:łagodna łopatkowo-strzałkowa z wczesnymi przykurczami [Emery’ego-Dreifussa]
 • Dystrofia mięśniowa:łopatkowo-strzałkowa
 • Dystrofia mięśniowa:obręczy kończyn
 • Dystrofia mięśniowa:oczna
 • Dystrofia mięśniowa:oczno-gardłowa
 • Dystrofia mięśniowa:twarzowo-łopatkowo-ramienna