V Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania
Nie obejmuje:
 • objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań klinicznych i laboratoryjnych, niesklasyfikowane gdzie indziej (R00-R99)
Obejmuje:
 • zaburzenia rozwoju psychicznego
F70-F79 Upośledzenie umysłowe
Inne:
 • (Zatrzymanie lub niepełny rozwój umysłowy, manifestujące się upośledzeniem w okresie wzrastania, zwłaszcza w zakresie umiejętności związanych z ogólnym stanem inteligencji np. kognitywne, językowe, ruchowe i społeczne. Może ono wystąpić w związku z dowolnym innym zaburzeniem umysłowym lub fizycznym lub bez niego.)
 • W razie potrzeby należy użyć dodatkowego kodu w celu określenia towarzyszących zaburzeń, takich jak autyzm, inne zaburzenia rozwoju, padaczka, zaburzenia zachowania lub znacznego stopnia upośledzenie funkcjonowania fizycznego.
F70 Upośledzenie umysłowe lekkiego stopnia
Inne:
 • ([Dodatkowy podział przedstawiono przed kategorią F70.])
 • (Przybliżona wartość IQ od 50 do 69 (u osób dorosłych wiek umysłowy odpowiednio od 9 do mniej niż 12 lat). Może powodować pewne trudności w nauce szkolnej. Wiele osób dorosłych jest w stanie pracować i utrzymywać dobre relacje społeczne oraz wnosić swój wkład w rozwój społeczeństwa.)
Obejmuje:
 • lekki niedorozwój umysłowy
 • ociężałość umysłowa
F71 Upośledzenie umysłowe umiarkowanego stopnia
Inne:
 • ([Dodatkowy podział przedstawiono przed kategorią F70.])
 • (Przybliżona wartość IQ od 35 do 49 (u osób dorosłych wiek umysłowy odpowiednio od 6 do mniej niż 9 lat). Może być przyczyną znacznych opóźnień w rozwoju w dzieciństwie, ale większość tych osób może osiągnąć pewien stopień niezależności w zakresie samoobsługi, jak również rozwinąć umiejętności adekwatnego komunikowania oraz uczenia się. Wiele osób dorosłych wymaga wsparcia, aby móc żyć i pracować w społeczeństwie.)
Obejmuje:
 • umiarkowany niedorozwój umysłowy
F72 Upośledzenie umysłowe znacznego stopnia
Inne:
 • ([Dodatkowy podział przedstawiono przed kategorią F70.])
 • (Przybliżona wartość IQ od 20 do 34 (u osób dorosłych wiek umysłowy odpowiednio od 3 do mniej niż 6 lat). Może stwarzać konieczność stałej opieki.)
Obejmuje:
 • znaczny niedorozwój umysłowy
F73 Upośledzenie umysłowe głębokiego stopnia
Inne:
 • ([Dodatkowy podział przedstawiono przed kategorią F70.])
 • (Wartość IQ poniżej 20 (u osób dorosłych wiek umysłowy odpowiednio poniżej 3 lat). Powoduje poważne ograniczenia w zakresie samoobsługi, kontrolowania zwieraczy, komunikowania się i poruszania się.)
Obejmuje:
 • głęboki niedorozwój umysłowy
F78 Inne upośledzenie umysłowe
Inne:
 • ([Dodatkowy podział przedstawiono przed kategorią F70.])
F79 Nieokreślone upośledzenie umysłowe
Inne:
 • ([Dodatkowy podział przedstawiono przed kategorią F70.])
Obejmuje:
 • niedorozwój umysłowy BNO
 • oligofrenia BNO