Powiązane kody:
 • H54.1 Ślepota jednego oka, upośledzenie widzenia drugiego oka
  EN: Blindness, one eye, low vision other eye
  • Upośledzenie widzenia kategorii 3, 4, 5 w jednym oku i kategorii 1 lub 2 w drugim oku.
   EN: Visual impairment categories 3, 4, 5 in one eye, with categories 1 or 2 in the other eye.
 • H53.3 Inne zaburzenia widzenia obuocznego
  EN: Other disorders of binocular vision
  • Nieprawidłowa korespondencja siatkówki
   EN: Abnormal retinal correspondence
  • Fuzja bez stereopsji
   EN: Fusion with defective stereopsis
  • Jednoczesna percepcja bez fuzji
   EN: Simultaneous visual perception without fusion
  • Upośledzenie widzenia obuocznego
   EN: Suppression of binocular vision
 • H54.5 Upośledzenie widzenia jednego oka
  EN: Low vision, one eye
  • Upośledzenie widzenia kategorii 1 lub 2 w jednym oku [prawidłowe widzenie w drugim oku]
   EN: Visual impairment categories 1 or 2 in one eye [normal vision in other eye].
 • H54.7 Nieokreślona utrata wzroku
  EN: Unspecified visual loss
  • Upośledzenie widzenia kategorii 9 BNO
   EN: Visual impairment category 9 NOS.
 • H54.3 Nieokreślona utrata wzroku, obuoczna
  EN: Unqualified visual loss, both eyes
  • Upośledzenie widzenia kategorii 9 w obu oczach
   EN: Visual impairment category 9 in both eyes.
 • H54.6 Nieokreślona utrata wzroku jednego oka
  EN: Unqualified visual loss, one eye
  • Upośledzenie widzenia kategorii 9 w jednym oku [prawidłowe widzenie w drugim oku]
   EN: Visual impairment category 9 in one eye [normal vision in other eye].
 • H54.2 Upośledzenie wzroku obuoczne
  EN: Low vision, both eyes
  • Upośledzenie widzenia kategorii 1 lub 2 w obu oczach
   EN: Visual impairment categories 1 or 2 in both eyes.
 • H54.0 Ślepota obuoczna
  EN: Blindness, both eyes
  • Upośledzenie widzenia kategorii 3, 4, 5 w obu oczach
   EN: Visual impairment categories 3, 4, 5 in both eyes.
 • H54.5 Upośledzenie widzenia jednego oka
  EN: Low vision, one eye
  • Upośledzenie widzenia kategorii 1 lub 2 w jednym oku [prawidłowe widzenie w drugim oku]
   EN: Visual impairment categories 1 or 2 in one eye [normal vision in other eye].
 • H54.4 Ślepota jednego oka
  EN: Blindness, one eye
  • Upośledzenie widzenia kategorii 3, 4, 5 w jednym oku [prawidłowe widzenie w drugim oku]
   EN: Visual impairment categories 3, 4, 5 in one eye [normal vision in other eye].