V Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania
Nie obejmuje:
 • objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań klinicznych i laboratoryjnych, niesklasyfikowane gdzie indziej (R00-R99)
Obejmuje:
 • zaburzenia rozwoju psychicznego
F30-F39 Zaburzenia nastroju [afektywne]
Inne:
 • (Ta część obejmuje zaburzenia charakteryzujące się przede wszystkim zmianą afektu lub nastroju w kierunku depresji (z towarzyszącym niepokojem lub bez niepokoju) lub nastroju podwyższonego. Zmianie nastroju towarzyszy zazwyczaj zmiana napędu; większość pozostałych objawów jest albo wtórna, albo zrozumiała w kontekście zmiany nastroju i aktywności. Większość tego typu zaburzeń ma charakter nawrotowy, a ich epizody często bywają spowodowane przez stresujące wydarzenia lub sytuacje.)
F32 Epizod depresyjny
Inne:
 • (W typowych łagodnych, umiarkowanych lub ciężkich epizodach depresyjnych pacjent cierpi z powodu obniżenia nastroju, ubytku energii, zmniejszenia aktywności. Zmniejszone jest odczuwanie przyjemności, zakres zainteresowań i koncentracja są obniżone, często pojawia się znaczne zmęczenie, nawet po małym wysiłku. Sen jest zwykle zaburzony, apetyt obniżony. Samoocena i pewność siebie są niemal zawsze zmniejszone, nawet w łagodnych stanach depresyjnych pojawiają się idee winy i małej wartości. Obniżenie nastroju nie ulega większym zmianom w kolejnych dniach, jest niezależne od bieżących wydarzeń, mogą mu towarzyszyć tzw. objawy somatyczne: utrata zainteresowania przyjemnością i obniżenie zdolności do jej przeżywania, wczesne budzenie się (kilka godzin wcześniej niż zwykle), narastanie depresji w godzinach porannych, wyraźne zahamowanie psychoruchowe, pobudzenie ruchowe, utrata apetytu, ubytek masy ciała i utrata libido. W zależności od liczby i nasilenia objawów epizod depresyjny można określić jako łagodny, umiarkowany lub ciężki.)
Nie obejmuje:
 • nawracające zaburzenia depresyjne (F33.-)
 • stany związane z zaburzeniami zachowania w F91.- (F92.0)
 • zaburzenia przystosowania (F43.2)
Obejmuje:
 • pojedynczy epizod:depresji psychogennej
 • pojedynczy epizod:depresji reaktywnej
 • pojedynczy epizod:reakcji depresyjnej
F32.0 Epizod depresji łagodny
Inne:
 • (Zazwyczaj występują dwa lub trzy z wyżej wymienionych objawów. Pacjent jest z tego powodu zaniepokojony i zwykle jest w stanie podołać większości swoich obowiązków.)
F32.1 Epizod depresji umiarkowany
Inne:
 • (Zazwyczaj występują cztery lub więcej z wyżej wymienionych objawów, a pacjent może mieć duże trudności z wykonywaniem codziennych obowiązków.)
F32.2 Epizod depresji ciężki, bez objawów psychotycznych
Inne:
 • (Epizod depresji, w którym kilka z wyżej wymienionych objawów osiąga znaczne nasilenie i jest źródłem przygnębienia; typowa jest utrata poczucia własnej wartości, niska samoocena i poczucie winy. Często pojawiają się myśli i próby samobójcze, zazwyczaj występuje też szereg objawów somatycznych.)
Obejmuje:
 • Depresja duża pojedynczy epizod bez objawów psychotycznych
 • Depresja witalna pojedynczy epizod bez objawów psychotycznych
 • Depresja z podnieceniem pojedynczy epizod bez objawów psychotycznych
F32.3 Epizod depresji ciężki, z objawami psychotycznymi
Inne:
 • (Epizod depresji jak opisany w F32.2, ale z omamami, urojeniami, zahamowaniem psychoruchowym lub osłupieniem uniemożliwiającym wykonywanie podstawowych codziennych czynności; stan ten może zagrażać życiu w związku z ryzykiem samobójstwa, odwodnieniem lub głodowaniem. Treść omamów i urojeń może, ale nie musi być zgodna z obniżonym nastrojem.)
Obejmuje:
 • Pojedynczy epizod:depresji psychotycznej
 • Pojedynczy epizod:dużej depresji z objawami psychotycznymi
 • Pojedynczy epizod:psychozy depresyjnej psychogennej
 • Pojedynczy epizod:psychozy depresyjnej reaktywnej
F32.8 Inne epizody depresyjne
Obejmuje:
 • Depresja atypowa
 • Pojedyncze epizody depresji maskowanej BNO
F32.9 Epizod depresyjny, nieokreślony
Obejmuje:
 • Depresja BNO
 • Zaburzenia depresyjne BNO