IV Zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywienia i przemian metabolicznych
Inne:
 • (Wszystkie zmiany nowotworowe, niezależnie od ich statusu czynnościowego, sklasyfikowano w rozdziale II. Odpowiednie kody z niniejszego rozdziału (tj. E05.8, E07.0, E16-E31, E34.-) mogą być stosowane w razie potrzeby jako kody dodatkowe określające albo stan czynnościowy tkanki nowotworowej i ektopowej tkanki gruczołowej, albo nadczynność lub niedoczynność gruczołów wydzielania wewnętrznego wtórną do zmian nowotworowych i innych stanów sklasyfikowanych gdzie indziej.)
Nie obejmuje:
 • objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań klinicznych i laboratoryjnych, niesklasyfikowane gdzie indziej (R00-R99)
 • powikłania ciąży, porodu i w okresie połogu (O00-O99)
 • Przemijające zaburzenia wydzielania wewnętrznego oraz metaboliczne swoiste dla płodu i noworodka (P70-P74)
E00-E07 Choroby tarczycy
E03 Niedoczynność tarczycy o innej etiologii
Nie obejmuje:
 • niedoczynność tarczycy związana z niedoborem jodu (E00-E02)
 • pozabiegowa niedoczynność tarczycy (E89.0)
E03.0 Wrodzona niedoczynność tarczycy z wolem rozlanym
Nie obejmuje:
 • przemijające wole wrodzone z prawidłową czynnością tarczycy (P72.0)
Obejmuje:
 • Wole wrodzone (nietoksyczne):BNO
 • Wole wrodzone (nietoksyczne):miąższowe
E03.1 Wrodzona niedoczynność tarczycy bez wola
Obejmuje:
 • Wrodzona aplazja tarczycy (z obrzękiem śluzowatym)
 • Wrodzona niedoczynność tarczycy BNO
 • Wrodzony zanik tarczycy
E03.2 Niedoczynność tarczycy wywołana leczeniem lub innymi egzogennymi substancjami
Inne:
 • Jeżeli konieczne jest określenie przyczyny, wówczas należy zastosować dodatkowy kod przyczyny zewnętrznej (rozdział XX).
E03.3 Niedoczynność tarczycy po przebytej infekcji
E03.4 Zanik tarczycy (nabyty)
Nie obejmuje:
 • wrodzony zanik tarczycy (E03.1)
E03.5 Śpiączka w przebiegu obrzęku śluzowatego
E03.8 Inne określone postacie niedoczynności tarczycy
E03.9 Niedoczynność tarczycy, nieokreślona
Obejmuje:
 • Obrzęk śluzowaty BNO