II Nowotwory
Inne:
 • (Uwagi)
D37-D48 Nowotwory o niepewnym lub nieznanym charakterze
Inne:
 • (Kategorie D37-D48 klasyfikują według umiejscowienia nowotwory o niepewnym lub nieznanym charakterze, to jest takie, w przypadku których istnieją wątpliwości co do tego, czy są one złośliwe czy niezłośliwe. W klasyfikacji morfologicznej charakter tych nowotworów określa się kodem /1.)
D37 Nowotwór o niepewnym lub nieznanym charakterze jamy ustnej i narządów układu pokarmowego
D37.7 Inne narządy układu pokarmowego
Inne:
 • Nowotwór o niepewnym lub nieznanym charakterze: Inne narządy układu pokarmowego
Nie obejmuje:
 • odbyt:brzeg (D48.5)
 • odbyt:skóra (D48.5)
 • skóra okolicy odbytu (D48.5)
Obejmuje:
 • Jelito BNO
 • Kanał odbytu
 • Odbyt BNO
 • Przełyk
 • Trzustka
 • Zwieracz odbytu