II Nowotwory
Inne:
  • (Uwagi)
D10-D36 Nowotwory niezłośliwe
Obejmuje:
  • kody morfologiczne z określeniem charakteru nowotworu przez kod /0
D19 Nowotwór niezłośliwy mezotelium
Obejmuje:
  • kod morfologiczny M905 z określeniem charakteru nowotworu przez kod /0
D19.0 Międzybłoniak opłucnej
Inne:
  • Nowotwór niezłośliwy: Międzybłoniak opłucnej
D19.1 Międzybłoniak otrzewnej
Inne:
  • Nowotwór niezłośliwy: Międzybłoniak otrzewnej
D19.7 Międzybłoniak o innym umiejscowieniu
Inne:
  • Nowotwór niezłośliwy: Międzybłoniak o innym umiejscowieniu
D19.9 Międzybłoniak, umiejscowienie nieokreślone
Inne:
  • Nowotwór niezłośliwy: Międzybłoniak, umiejscowienie nieokreślone
Obejmuje:
  • Międzybłoniak niezłośliwy BNO