II Nowotwory
Inne:
 • (Uwagi)
D10-D36 Nowotwory niezłośliwe
Obejmuje:
 • kody morfologiczne z określeniem charakteru nowotworu przez kod /0
D13 Nowotwór niezłośliwy innych i niedokładnie określonych części układu pokarmowego
D13.0 Przełyk
Inne:
 • Nowotwór niezłośliwy: Przełyk
D13.1 Żołądek
Inne:
 • Nowotwór niezłośliwy: Żołądek
D13.2 Dwunastnica
Inne:
 • Nowotwór niezłośliwy: Dwunastnica
D13.3 Inne i nieokreślone części jelita cienkiego
Inne:
 • Nowotwór niezłośliwy: Inne i nieokreślone części jelita cienkiego
D13.4 Wątroba
Inne:
 • Nowotwór niezłośliwy: Wątroba
Obejmuje:
 • Drogi żółciowe wewnątrzwątrobowe
D13.5 Drogi żółciowe zewnątrzwątrobowe
Inne:
 • Nowotwór niezłośliwy: Drogi żółciowe zewnątrzwątrobowe
D13.6 Trzustka
Inne:
 • Nowotwór niezłośliwy: Trzustka
Nie obejmuje:
 • część wewnątrzwydzielnicza trzustki (D13.7)
D13.7 Część wewnątrzwydzielnicza trzustki
Inne:
 • Nowotwór niezłośliwy: Część wewnątrzwydzielnicza trzustki
Obejmuje:
 • Wyspiak
 • Wyspy trzustkowe Langerhansa
D13.9 Część układu pokarmowego niedokładnie określona
Inne:
 • Nowotwór niezłośliwy: Część układu pokarmowego niedokładnie określona
Obejmuje:
 • Jelito BNO
 • Śledziona
 • Układ pokarmowy BNO