II Nowotwory
Inne:
 • (Uwagi)
C00-C97 Nowotwory złośliwe
C76-C80 Nowotwory złośliwe niedokładnie określone, wtórne i o nieokreślonym umiejscowieniu
C76 Nowotwór złośliwy o umiejscowieniu innym i niedokładnie określonym
Nie obejmuje:
 • nowotwór złośliwy:o nieokreślonym umiejscowieniu (C80)
 • nowotwór złośliwy:tkanki limfatycznej, układu krwiotwórczego i tkanek pokrewnych (C81-C96)
 • nowotwór złośliwy:układu moczowo-płciowego BNO:męskiego (C63.9)
 • nowotwór złośliwy:układu moczowo-płciowego BNO:żeńskiego (C57.9)
C76.0 Głowa, twarz i szyja
Inne:
 • Nowotwór złośliwy o umiejscowieniu innym i niedokładnie określonym: Głowa, twarz i szyja
Obejmuje:
 • Nos BNO
 • Policzek BNO
C76.1 Klatka piersiowa
Inne:
 • Nowotwór złośliwy o umiejscowieniu innym i niedokładnie określonym: Klatka piersiowa
Obejmuje:
 • Narządy klatki piersiowej BNO
 • Narządy wewnątrz klatki piersiowej BNO
 • Pacha BNO
C76.2 Brzuch
Inne:
 • Nowotwór złośliwy o umiejscowieniu innym i niedokładnie określonym: Brzuch
C76.3 Miednica
Inne:
 • Nowotwór złośliwy o umiejscowieniu innym i niedokładnie określonym: Miednica
Obejmuje:
 • Pachwina BNO
 • Umiejscowienie przekraczające granice układów w obrębie miednicy, takie jak:przegroda odbytniczo-pęcherzowa
 • Umiejscowienie przekraczające granice układów w obrębie miednicy, takie jak:przegroda odbytniczo-pochwowa
C76.4 Kończyna górna
Inne:
 • Nowotwór złośliwy o umiejscowieniu innym i niedokładnie określonym: Kończyna górna
C76.5 Kończyna dolna
Inne:
 • Nowotwór złośliwy o umiejscowieniu innym i niedokładnie określonym: Kończyna dolna
C76.7 Inne niedokładnie określone umiejscowienie
Inne:
 • Nowotwór złośliwy o umiejscowieniu innym i niedokładnie określonym: Inne niedokładnie określone umiejscowienie
C76.8 Zmiana przekraczająca granice innych i niedokładnie określonych umiejscowień
Inne:
 • Nowotwór złośliwy o umiejscowieniu innym i niedokładnie określonym: Zmiana przekraczająca granice innych i niedokładnie określonych umiejscowień
 • [Patrz uwaga 5 na początku niniejszego rozdziału.]