Z02.7 Wydanie zaświadczenia lekarskiego

EN: Issue of medical certificate
Kategorie nadrzędne:
Podkategorie:
 • Wydanie:
  EN: Issue of medical certificate of:
  • świadectwa zgonu
   EN: cause of death
  • zaświadczenia kwalifikacyjnego
   EN: fitness
  • zaświadczenia o niezdolności do wykonywania określonych czynności
   EN: incapacity
  • zaświadczenia o inwalidztwie
   EN: invalidity
Powiązane kody:
 • Z76.0 Wydanie powtórnej recepty
  EN: Issue of repeat prescription
  • Wydanie powtórnej recepty na:
   EN: Issue of repeat prescription for:
   • przyrządy
    EN: appliance
   • środki farmakologiczne
    EN: medicaments
   • okulary
    EN: spectacles
 • Z00.0 Ogólne badania lekarskie
  EN: General medical examination
  • Kontrola stanu zdrowia BNO
   EN: Health check-up NOS
  • Badania okresowe (roczne) (fizykalne)
   EN: Periodic examination (annual)(physical)
 • O35.7 Opieka położnicza z powodu (podejrzenia) uszkodzenia płodu spowodowanego innym postępowaniem lekarskim
  EN: Maternal care for (suspected) damage to fetus by other medical procedures
  • Opieka położnicza z powodu (podejrzenia) uszkodzenia płodu w następstwie:
   EN: Maternal care for (suspected) damage to fetus by:
   • nakłucia jamy owodni
    EN: amniocentesis
   • biopsji
    EN: biopsy procedures
   • badania układu krwiotwórczego
    EN: haematological investigation
   • stosowania antykoncepcyjnej wkładki wewnątrzmacicznej
    EN: intrauterine contraceptive device
   • wewnątrzmacicznego zabiegu operacyjnego
    EN: intrauterine surgery
 • Z00 Ogólne badania lekarskie i badania dodatkowe u osób bez dolegliwości i rozpoznania choroby
  EN: General examination and investigation of persons without complaint and reported diagnosis
 • Z76.2 Nadzór medyczny i opieka nad innymi zdrowymi niemowlętami lub dziećmi
  EN: Health supervision and care of other healthy infant and child
  • Opieka lekarska lub pielęgniarska bądź nadzór zdrowotny nad zdrowym niemowlęciem w następujących okolicznościach:
   EN: Medical or nursing care or supervision of healthy infant under circumstances such as:
   • złe warunki społeczno-ekonomiczne w domu
    EN: adverse socioeconomic conditions at home
   • oczekiwanie na przyjęcie do domu dziecka lub na adopcję
    EN: awaiting foster or adoptive placement
   • choroba matki
    EN: maternal illness
   • liczne rodzeństwo, uniemożliwiające lub utrudniające normalną opiekę
    EN: number of children at home preventing or interfering with normal care