T17 Ciało obce w drogach oddechowych

EN: Foreign body in respiratory tract
Kategorie nadrzędne:
Podkategorie:
Powiązane kody: