O36.9 Opieka położnicza z powodu zaburzeń płodowych, nieokreślona

EN: Maternal care for fetal problem, unspecified
Kategorie nadrzędne:
Powiązane kody: