M12.4 Okresowy wysięk w stawie

EN: Intermittent hydrarthrosis
Kategorie nadrzędne:
Powiązane kody:
 • M25.4 Wysięk w stawie
  EN: Effusion of joint
 • D70 Agranulocytoza
  EN: Agranulocytosis
  • Angina agranulocytozowa
   EN: Agranulocytic angina
  • Agranulocytoza dziecięca dziedziczna
   EN: Infantile genetic agranulocytosis
  • Choroba Kostmanna
   EN: Kostmann's disease
  • Neutropenia:
   EN: Neutropenia:
   • BNO
    EN: NOS
   • wrodzona
    EN: congenital
   • cykliczna
    EN: cyclic
   • polekowa
    EN: drug-induced
   • okresowa
    EN: periodic
   • śledzionowa (pierwotna)
    EN: splenic (primary)
   • toksyczna
    EN: toxic
  • Splenomegalia z neutropenią
   EN: Neutropenic splenomegaly
 • G44.0 Klasterowe bóle głowy
  EN: Cluster headache syndrome
  • Przewlekły napadowy połowiczy ból głowy
   EN: Chronic paroxysmal hemicrania
  • Klasterowe bóle głowy:
   EN: Cluster headache:
   • przewlekłe
    EN: chronic
   • okresowe
    EN: episodic
 • H40.2 Jaskra pierwotna z zamkniętym kątem przesączania
  EN: Primary angle-closure glaucoma
  • Jaskra z zamkniętym kątem przesączania (pierwotna) (stan resztkowy):
   EN: Angle-closure glaucoma (primary)(residual stage):
   • ostra
    EN: acute
   • przewlekła
    EN: chronic
   • okresowa
    EN: intermittent
 • H16.0 Wrzód rogówki
  EN: Corneal ulcer
  • Wrzód:
   EN: Ulcer:
   • rogówki:
    EN: corneal:
    • BNO
     EN: NOS
    • środkowy
     EN: central
    • brzeżny
     EN: marginal
    • przebijający
     EN: perforated
    • pierścieniowaty
     EN: ring
    • z wysiękiem ropnym w komorze przedniej
     EN: with hypopyon
   • Moorena
    EN: Mooren
 • J10.1 Grypa z innymi objawami ze strony układu oddechowego wywołana przez inny zidentyfikowany wirus grypy
  EN: Influenza with other respiratory manifestations, other influenza virus identified
  • Grypa
   EN: Influenza
  • Grypowe:
   EN: Influenzal:
   • ostre zakażenie górnych dróg oddechowych
    EN: acute upper respiratory infection
   • zapalenie krtani
    EN: laryngitis
   • zapalenie gardła
    EN: pharyngitis
   • wysięk opłucnowy
    EN: pleural effusion
 • J11.1 Grypa z innymi objawami ze strony układu oddechowego wywołana przez niezidentyfikowany wirus
  EN: Influenza with other respiratory manifestations, virus not identified
  • Grypa BNO
   EN: Influenza NOS
  • Grypowe:
   EN: Influenzal:
   • ostre zakażenie górnych dróg oddechowych
    EN: acute upper respiratory infection
   • zapalenie krtani
    EN: laryngitis
   • zapalenie gardła
    EN: pharyngitis
   • wysięk opłucnowy
    EN: pleural effusion
 • J94.0 Wysięk opłucnowy mleczowy
  EN: Chylous effusion
  • Wysięk chłonki
   EN: Chyliform effusion
 • L50.8 Inne postacie pokrzywki
  EN: Other urticaria
  • Pokrzywka:
   EN: Urticaria:
   • przewlekła
    EN: chronic
   • nawracająca okresowo
    EN: recurrent periodic
 • G72.3 Porażenie okresowe
  EN: Periodic paralysis
  • Porażenie okresowe (rodzinne):
   EN: Periodic paralysis (familial):
   • hiperkalemiczne
    EN: hyperkalaemic
   • hipokalemiczne
    EN: hypokalaemic
   • miotoniczne
    EN: myotonic
   • normokalemiczne
    EN: normokalaemic
 • H50.3 Zez okresowy
  EN: Intermittent heterotropia
  • Okresowy:
   EN: Intermittent:
   • zez zbieżny
    EN: esotropia
   • zez rozbieżny
    EN: exotropia
 • R06.3 Oddychanie okresowe
  EN: Periodic breathing
  • Oddech Cheyne’a-Stokesa
   EN: Cheyne-Stokes breathing
 • H65.4 Inne przewlekłe, nieropne zapalenie ucha środkowego
  EN: Other chronic nonsuppurative otitis media
  • Zapalenie ucha środkowego, przewlekłe:
   EN: Otitis media, chronic:
   • alergiczne
    EN: allergic
   • wysiękowe
    EN: exudative
   • nieropne BNO
    EN: nonsuppurative NOS
   • surowiczo-śluzowe
    EN: seromucinous
   • z wysiękiem (nieropne)
    EN: with effusion (nonpurulent)
 • H65.9 Nieropne zapalenie ucha środkowego, nieokreślone
  EN: Nonsuppurative otitis media, unspecified
  • Zapalenie ucha środkowego:
   EN: Otitis media:
   • alergiczne
    EN: allergic
   • nieżytowe
    EN: catarrhal
   • wysiękowe
    EN: exudative
   • śluzowe
    EN: mucoid
   • wydzielnicze
    EN: secretory
   • surowiczo-śluzowe
    EN: seromucinous
   • surowicze
    EN: serous
   • przesiękowe
    EN: transudative
   • z wysiękiem (nieropne)
    EN: with effusion (nonpurulent)
 • J91 Wysięk opłucnowy w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
  EN: Pleural effusion in conditions classified elsewhere
 • S78.0 Amputacja urazowa w stawie biodrowym
  EN: Traumatic amputation at hip joint
 • C78.2 Wtórny nowotwór złośliwy opłucnej
  EN: Secondary malignant neoplasm of pleura
  • Złośliwy wysięk opłucnowy BNO
   EN: Malignant pleural effusion NOS
 • J90 Wysięk opłucnowy niesklasyfikowany gdzie indziej
  EN: Pleural effusion, not elsewhere classified
  • Zapalenie opłucnej z wysiękiem
   EN: Pleurisy with effusion
 • Z00.0 Ogólne badania lekarskie
  EN: General medical examination
  • Kontrola stanu zdrowia BNO
   EN: Health check-up NOS
  • Badania okresowe (roczne) (fizykalne)
   EN: Periodic examination (annual)(physical)
 • F63.8 Inne zaburzenia nawyków i popędów
  EN: Other habit and impulse disorders
  • Okresowe eksplozywne zaburzenia zachowania
   EN: Intermittent explosive disorder