Powiązane kody:
 • F54 Czynniki psychologiczne lub behawioralne związane z zaburzeniami lub chorobami sklasyfikowanymi gdzie indziej
  EN: Psychological and behavioural factors associated with disorders or diseases classified elsewhere
  • Psychologiczne czynniki wpływające na stan somatyczny
   EN: Psychological factors affecting physical conditions
  • Przykłady zastosowania tej kategorii obejmują następujące zaburzenia:
   EN: Examples of the use of this category are:
   • astma oskrzelowa F54 i J45.–
    EN: asthma F54 and J45.-
   • zapalenie skóry F54 i L23–L25
    EN: dermatitis F54 and L23-L25
   • choroba wrzodowa F54 i K25.–
    EN: gastric ulcer F54 and K25.-
   • zespół jelita drażliwego F54 i K58.–
    EN: mucous colitis F54 and K58.-
   • wrzodziejące zapalenie jelita grubego F54 i K51.–
    EN: ulcerative colitis F54 and K51.-
   • pokrzywka F54 i L50.–
    EN: urticaria F54 and L50.-
 • B00.0 Wyprysk opryszczkowy
  EN: Eczema herpeticum
  • Ospopodobne wykwity Kaposiego
   EN: Kaposi's varicelliform eruption
 • L30.0 Wyprysk pieniążkowaty
  EN: Nummular dermatitis
 • L30.9 Zapalenie skóry, nieokreślone
  EN: Dermatitis, unspecified
  • Wyprysk BNO
   EN: Eczema NOS
 • B08.4 Enterowirusowe pęcherzykowe zapalenie jamy ustnej z wypryskiem
  EN: Enteroviral vesicular stomatitis with exanthem
  • Choroba wysypkowa rąk, stóp i jamy ustnej
   EN: Hand, foot and mouth disease
 • L98.1 Zapalenie skóry wywołane
  EN: Factitial dermatitis
  • Przeczosy psychogenne
   EN: Chronic ulcer of skin NOS
 • B43.0 Chromomykoza skórna
  EN: Cutaneous chromomycosis
  • Brodawkowate zapalenie skóry
   EN: Dermatitis verrucosa
 • B65.3 Zapalenie skóry cerkariowe
  EN: Cercarial dermatitis
  • Świąd pływaków
   EN: Swimmer's itch
 • B88.0 Inne akariozy
  EN: Other acariasis
  • Roztoczowe zapalenie skóry
   EN: Acarine dermatitis
  • Zapalenie skóry wywołane przez:
   EN: Dermatitis due to:
   • gatunek Demodex
    EN: Demodex species
   • Dermanyssus gallinae
    EN: Dermanyssus gallinae
   • Liponyssoides sanguineus
    EN: Liponyssoides sanguineus
  • Trombikuloza
   EN: Trombiculosis
 • L08.0 Ropne zapalenie skóry
  EN: Pyoderma
  • Zapalenie skóry:
   EN: Dermatitis:
   • ropne
    EN: purulent
   • septyczne
    EN: septic
   • ropiejące
    EN: suppurative