Powiązane kody:
 • I27.2 Nadciśnienie płucne wtórne o innej etiologii
  EN: Other secondary pulmonary hypertension
 • O10.4 Istniejące uprzednio wtórne nadciśnienie wikłające ciążę, poród i połóg
  EN: Pre-existing secondary hypertension complicating pregnancy, childbirth and the puerperium
  • Dowolny stan z kategorii I15.– jako przyczyna opieki położniczej podczas ciąży, porodu lub w okresie połogu
   EN: Any condition in I15.- specified as a reason for obstetric care during pregnancy, childbirth or the puerperium
 • K76.6 Nadciśnienie wrotne
  EN: Portal hypertension
 • H40.0 Podejrzenie jaskry
  EN: Glaucoma suspect
  • Nadciśnienie oczne
   EN: Ocular hypertension
 • K83.0 Zapalenie dróg żółciowych
  EN: Cholangitis
  • Zapalenie dróg żółciowych:
   EN: Cholangitis:
   • BNO
    EN: NOS
   • wstępujące
    EN: ascending
   • pierwotne
    EN: primary
   • nawracające
    EN: recurrent
   • stwardniające
    EN: sclerosing
   • wtórne
    EN: secondary
   • zwężające
    EN: stenosing
   • ropiejące
    EN: suppurative
 • P28.1 Inne i nieokreślone postacie niedodmy u noworodka
  EN: Other and unspecified atelectasis of newborn
  • Niedodma:
   EN: Atelectasis:
   • BNO
    EN: NOS
   • częściowa
    EN: partial
   • wtórna
    EN: secondary
  • Niedodma wchłaniająca się bez zespołu zaburzeń oddychania
   EN: Resorption atelectasis without respiratory distress syndrome
 • D89.1 Krioglobulinemia
  EN: Cryoglobulinaemia
  • Krioglobulinemia:
   EN: Cryoglobulinaemia:
   • samoistna
    EN: essential
   • idiopatyczna
    EN: idiopathic
   • mieszana
    EN: mixed
   • pierwotna
    EN: primary
   • wtórna
    EN: secondary
  • Plamica krioglobulinemiczna
   EN: Cryoglobulinaemic purpura
  • Krioglobulinemiczne zapalenie naczyń
   EN: Cryoglobulinaemic vasculitis
 • O92.5 Zahamowanie laktacji
  EN: Suppressed lactation
  • Brak pokarmu:
   EN: Agalactia:
   • pierwotny
    EN: elective
   • wtórny
    EN: secondary
   • leczniczy
    EN: therapeutic
 • G93.2 Łagodne nadciśnienie wewnątrzczaszkowe
  EN: Benign intracranial hypertension
 • I27.0 Pierwotne nadciśnienie płucne
  EN: Primary pulmonary hypertension
 • O13 Nadciśnienie ciążowe [wywołane ciążą] bez znamiennego białkomoczu
  EN: Gestational [pregnancy-induced] hypertension without significant proteinuria
  • Nadciśnienie ciążowe BNO
   EN: Gestational hypertension NOS
  • Łagodny stan przedrzucawkowy
   EN: Mild pre-eclampsia
 • I10 Nadciśnienie samoistne (pierwotne)
  EN: Essential (primary) hypertension
  • Podwyższone ciśnienie krwi
   EN: High blood pressure
  • Nadciśnienie (tętnicze) (łagodne) (samoistne) (złośliwe) (pierwotne) (układowe)
   EN: Hypertension (arterial)(benign)(essential)(malignant)(primary)(systemic)
 • P29.2 Nadciśnienie u noworodków
  EN: Neonatal hypertension
 • O16 Nieokreślone nadciśnienie u ciężarnej
  EN: Unspecified maternal hypertension
 • P29.3 Przetrwałe krążenie płodowe
  EN: Persistent fetal circulation
  • Przetrwały przewód tętniczy
   EN: Delayed closure of ductus arteriosus
  • Przetrwałe nadciśnienie płucne noworodka
   EN: Pulmonary hypertension of newborn (persistent)
 • T70.3 Choroba kesonowa [dekompresyjna]
  EN: Caisson disease [decompression sickness]
  • Choroba z nadciśnienia powietrza
   EN: Compressed-air disease
  • Porażenie u nurków
   EN: Diver's palsy or paralysis
 • G01 Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych w przebiegu chorób bakteryjnych sklasyfikowanych gdzie indziej
  EN: Meningitis in bacterial diseases classified elsewhere
  • Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych:
   EN: Meningitis (in):
   • wąglikowe (A22.8†)
    EN: anthrax (A22.8+)
   • gonokokowe (A54.8†)
    EN: gonococcal (A54.8+)
   • leptospirozowe (A27.–†)
    EN: leptospirosis (A27.-+)
   • listeriozowe (A32.1†)
    EN: listerial (A32.1+)
   • boreliozowe (A69.2†)
    EN: Lyme disease (A69.2+)
   • meningokokowe (A39.0†)
    EN: meningococcal (A39.0+)
   • w przebiegu kiły układu nerwowego (A52.1†)
    EN: neurosyphilis (A52.1+)
   • salmonellozowe (A02.2†)
    EN: salmonella infection (A02.2+)
   • kiłowe:
    EN: syphilis:
    • wrodzone (A50.4†)
     EN: congenital (A50.4+)
    • wtórne (A51.4†)
     EN: secondary (A51.4+)
   • gruźlicze (A17.0†)
    EN: tuberculous (A17.0+)
   • w przebiegu duru brzusznego (A01.0†)
    EN: typhoid fever (A01.0+)
 • D69.5 Małopłytkowość wtórna
  EN: Secondary thrombocytopenia
 • D75.1 Czerwienica wtórna
  EN: Secondary polycythaemia
  • Erytrocytoza BNO
   EN: Erythrocytosis NOS
  • Czerwienica:
   EN: Polycythaemia:
   • nabyta
    EN: acquired
   • na skutek:
    EN: due to:
    • zwiększonej syntezy erytropoetyny
     EN: erythropoietin
    • zmniejszenia objętości osocza
     EN: fall in plasma volume
    • przebywania na dużej wysokości
     EN: high altitude
    • stresu
     EN: stress
   • wywołana przez emocje
    EN: emotional
   • z niedotlenienia
    EN: hypoxaemic
   • pochodzenia nerkowego
    EN: nephrogenous
   • względna
    EN: relative
 • E26.1 Wtórny hiperaldosteronizm
  EN: Secondary hyperaldosteronism
Popularne wyszukania