Powiązane kody:
 • F63.8 Inne zaburzenia nawyków i popędów
  EN: Other habit and impulse disorders
  • Okresowe eksplozywne zaburzenia zachowania
   EN: Intermittent explosive disorder
 • D70 Agranulocytoza
  EN: Agranulocytosis
  • Angina agranulocytozowa
   EN: Agranulocytic angina
  • Agranulocytoza dziecięca dziedziczna
   EN: Infantile genetic agranulocytosis
  • Choroba Kostmanna
   EN: Kostmann's disease
  • Neutropenia:
   EN: Neutropenia:
   • BNO
    EN: NOS
   • wrodzona
    EN: congenital
   • cykliczna
    EN: cyclic
   • polekowa
    EN: drug-induced
   • okresowa
    EN: periodic
   • śledzionowa (pierwotna)
    EN: splenic (primary)
   • toksyczna
    EN: toxic
  • Splenomegalia z neutropenią
   EN: Neutropenic splenomegaly
 • G44.0 Klasterowe bóle głowy
  EN: Cluster headache syndrome
  • Przewlekły napadowy połowiczy ból głowy
   EN: Chronic paroxysmal hemicrania
  • Klasterowe bóle głowy:
   EN: Cluster headache:
   • przewlekłe
    EN: chronic
   • okresowe
    EN: episodic
 • H40.2 Jaskra pierwotna z zamkniętym kątem przesączania
  EN: Primary angle-closure glaucoma
  • Jaskra z zamkniętym kątem przesączania (pierwotna) (stan resztkowy):
   EN: Angle-closure glaucoma (primary)(residual stage):
   • ostra
    EN: acute
   • przewlekła
    EN: chronic
   • okresowa
    EN: intermittent
 • I47 Częstoskurcz napadowy
  EN: Paroxysmal tachycardia
 • G72.3 Porażenie okresowe
  EN: Periodic paralysis
  • Porażenie okresowe (rodzinne):
   EN: Periodic paralysis (familial):
   • hiperkalemiczne
    EN: hyperkalaemic
   • hipokalemiczne
    EN: hypokalaemic
   • miotoniczne
    EN: myotonic
   • normokalemiczne
    EN: normokalaemic
 • H50.3 Zez okresowy
  EN: Intermittent heterotropia
  • Okresowy:
   EN: Intermittent:
   • zez zbieżny
    EN: esotropia
   • zez rozbieżny
    EN: exotropia
 • L50.8 Inne postacie pokrzywki
  EN: Other urticaria
  • Pokrzywka:
   EN: Urticaria:
   • przewlekła
    EN: chronic
   • nawracająca okresowo
    EN: recurrent periodic
 • R06.3 Oddychanie okresowe
  EN: Periodic breathing
  • Oddech Cheyne’a-Stokesa
   EN: Cheyne-Stokes breathing
 • D59.6 Hemoglobinuria spowodowana hemolizą wtórną do działania innych czynników zewnętrznych
  EN: Haemoglobinuria due to haemolysis from other external causes
  • Hemoglobinuria:
   EN: Haemoglobinuria:
   • powysiłkowa
    EN: from exertion
   • marszowa
    EN: march
   • napadowa z zimna
    EN: paroxysmal cold