Powiązane kody:
 • F51 Nieorganiczne zaburzenia snu
  EN: Nonorganic sleep disorders
 • F51.8 Inne nieorganiczne zaburzenia snu
  EN: Other nonorganic sleep disorders
 • F51.9 Nieorganiczne zaburzenia snu, nieokreślone
  EN: Nonorganic sleep disorder, unspecified
  • Emocjonalne zaburzenia snu BNO
   EN: Emotional sleep disorder NOS
 • F51.2 Nieorganiczne zaburzenia rytmu snu i czuwania
  EN: Nonorganic disorder of the sleep-wake schedule
  • Psychogenne odwrócenie rytmu:
   EN: Psychogenic inversion of:
   • okołodobowego
    EN: circadian
   • dnia i nocy
    EN: nyctohemeral
   • snu
    EN: sleep
 • F51.2 Nieorganiczne zaburzenia rytmu snu i czuwania
  EN: Nonorganic disorder of the sleep-wake schedule
  • Psychogenne odwrócenie rytmu:
   EN: Psychogenic inversion of:
   • okołodobowego
    EN: circadian
   • dnia i nocy
    EN: nyctohemeral
   • snu
    EN: sleep
 • G40.5 Szczególne zespoły padaczkowe
  EN: Special epileptic syndromes
  • Epilepsia partialis continua [Kożewnikowa]
   EN: Epilepsia partialis continua [Kozhevnikof]
  • Napady padaczkowe związane z:
   EN: Epileptic seizures related to:
   • alkoholem
    EN: alcohol
   • lekami
    EN: drugs
   • zmianami hormonalnymi
    EN: hormonal changes
   • pozbawieniem snu
    EN: sleep deprivation
   • stresem
    EN: stress
 • G47.2 Zaburzenia rytmu snu i czuwania
  EN: Disorders of the sleep-wake schedule
  • Zespół opóźnienia faz snu
   EN: Delayed sleep phase syndrome
  • Nieregularny rytm snu i czuwania
   EN: Irregular sleep-wake pattern
 • G47.2 Zaburzenia rytmu snu i czuwania
  EN: Disorders of the sleep-wake schedule
  • Zespół opóźnienia faz snu
   EN: Delayed sleep phase syndrome
  • Nieregularny rytm snu i czuwania
   EN: Irregular sleep-wake pattern
 • P28.3 Pierwotny bezdech w czasie snu u noworodka
  EN: Primary sleep apnoea of newborn
  • Bezdech śródsenny u noworodka BNO
   EN: Sleep apnoea of newborn NOS
 • Z91.3 Niezdrowy rozkład snu i czuwania w wywiadzie
  EN: Personal history of unhealthy sleep-wake schedule
 • F10.5 Zaburzenia psychotyczne
  EN: Psychotic disorder
  • Alkoholowa:
   EN: Alcoholic:
   • halucynoza
    EN: hallucinosis
   • zazdrość
    EN: jealousy
   • paranoja
    EN: paranoia
   • psychoza BNO
    EN: psychosis NOS
 • F10.7 Rezydualne i późno ujawniające się zaburzenia psychotyczne
  EN: Residual and late-onset psychotic disorder
  • Otępienie alkoholowe BNO
   EN: Alcoholic dementia NOS
  • Przewlekły alkoholowy zespół mózgowy
   EN: Chronic alcoholic brain syndrome
  • Otępienie i inne łagodniejsze postacie trwałego zaburzenia funkcji poznawczych
   EN: Dementia and other milder forms of persisting impairment of cognitive functions
  • Powracanie przebytych doznań psychotycznych typu „flashback”
   EN: Flashbacks
  • Późno ujawniające się zaburzenia psychotyczne spowodowane przez środki psychoaktywne
   EN: Late-onset psychoactive substance-induced psychotic disorder
  • Zaburzenia postrzegania po przyjęciu środków halucynogennych
   EN: Posthallucinogen perception disorder
  • Rezydualne:
   EN: Residual:
   • zaburzenia afektywne
    EN: affective disorder
   • zaburzenia osobowości i zachowania
    EN: disorder of personality and behaviour
 • F12.5 Zaburzenia psychotyczne
  EN: Psychotic disorder
  • Alkoholowa:
   EN: Alcoholic:
   • halucynoza
    EN: hallucinosis
   • zazdrość
    EN: jealousy
   • paranoja
    EN: paranoia
   • psychoza BNO
    EN: psychosis NOS
 • F12.7 Rezydualne i późno ujawniające się zaburzenia psychotyczne
  EN: Residual and late-onset psychotic disorder
  • Otępienie alkoholowe BNO
   EN: Alcoholic dementia NOS
  • Przewlekły alkoholowy zespół mózgowy
   EN: Chronic alcoholic brain syndrome
  • Otępienie i inne łagodniejsze postacie trwałego zaburzenia funkcji poznawczych
   EN: Dementia and other milder forms of persisting impairment of cognitive functions
  • Powracanie przebytych doznań psychotycznych typu „flashback”
   EN: Flashbacks
  • Późno ujawniające się zaburzenia psychotyczne spowodowane przez środki psychoaktywne
   EN: Late-onset psychoactive substance-induced psychotic disorder
  • Zaburzenia postrzegania po przyjęciu środków halucynogennych
   EN: Posthallucinogen perception disorder
  • Rezydualne:
   EN: Residual:
   • zaburzenia afektywne
    EN: affective disorder
   • zaburzenia osobowości i zachowania
    EN: disorder of personality and behaviour
 • F13.7 Rezydualne i późno ujawniające się zaburzenia psychotyczne
  EN: Residual and late-onset psychotic disorder
  • Otępienie alkoholowe BNO
   EN: Alcoholic dementia NOS
  • Przewlekły alkoholowy zespół mózgowy
   EN: Chronic alcoholic brain syndrome
  • Otępienie i inne łagodniejsze postacie trwałego zaburzenia funkcji poznawczych
   EN: Dementia and other milder forms of persisting impairment of cognitive functions
  • Powracanie przebytych doznań psychotycznych typu „flashback”
   EN: Flashbacks
  • Późno ujawniające się zaburzenia psychotyczne spowodowane przez środki psychoaktywne
   EN: Late-onset psychoactive substance-induced psychotic disorder
  • Zaburzenia postrzegania po przyjęciu środków halucynogennych
   EN: Posthallucinogen perception disorder
  • Rezydualne:
   EN: Residual:
   • zaburzenia afektywne
    EN: affective disorder
   • zaburzenia osobowości i zachowania
    EN: disorder of personality and behaviour
 • F14.5 Zaburzenia psychotyczne
  EN: Psychotic disorder
  • Alkoholowa:
   EN: Alcoholic:
   • halucynoza
    EN: hallucinosis
   • zazdrość
    EN: jealousy
   • paranoja
    EN: paranoia
   • psychoza BNO
    EN: psychosis NOS
 • F14.7 Rezydualne i późno ujawniające się zaburzenia psychotyczne
  EN: Residual and late-onset psychotic disorder
  • Otępienie alkoholowe BNO
   EN: Alcoholic dementia NOS
  • Przewlekły alkoholowy zespół mózgowy
   EN: Chronic alcoholic brain syndrome
  • Otępienie i inne łagodniejsze postacie trwałego zaburzenia funkcji poznawczych
   EN: Dementia and other milder forms of persisting impairment of cognitive functions
  • Powracanie przebytych doznań psychotycznych typu „flashback”
   EN: Flashbacks
  • Późno ujawniające się zaburzenia psychotyczne spowodowane przez środki psychoaktywne
   EN: Late-onset psychoactive substance-induced psychotic disorder
  • Zaburzenia postrzegania po przyjęciu środków halucynogennych
   EN: Posthallucinogen perception disorder
  • Rezydualne:
   EN: Residual:
   • zaburzenia afektywne
    EN: affective disorder
   • zaburzenia osobowości i zachowania
    EN: disorder of personality and behaviour
 • F16.5 Zaburzenia psychotyczne
  EN: Psychotic disorder
  • Alkoholowa:
   EN: Alcoholic:
   • halucynoza
    EN: hallucinosis
   • zazdrość
    EN: jealousy
   • paranoja
    EN: paranoia
   • psychoza BNO
    EN: psychosis NOS
 • F18.5 Zaburzenia psychotyczne
  EN: Psychotic disorder
  • Alkoholowa:
   EN: Alcoholic:
   • halucynoza
    EN: hallucinosis
   • zazdrość
    EN: jealousy
   • paranoja
    EN: paranoia
   • psychoza BNO
    EN: psychosis NOS
 • F19.5 Zaburzenia psychotyczne
  EN: Psychotic disorder
  • Alkoholowa:
   EN: Alcoholic:
   • halucynoza
    EN: hallucinosis
   • zazdrość
    EN: jealousy
   • paranoja
    EN: paranoia
   • psychoza BNO
    EN: psychosis NOS
Popularne wyszukania