XXI Czynniki wpływające na stan zdrowia i kontakt ze służbą zdrowia
Inne:
  • (Kategorie Z00-Z99 są przeznaczone do stosowania w sytuacjach, gdy u danej osoby za „rozpoznanie” lub „problemy” uznano okoliczności inne niż choroby, urazy i przyczyny zewnętrzne, które można sklasyfikować w kategoriach A00-Y89. W zasadzie może to mieć miejsce w następujących dwóch przypadkach:)
  • (Kategorii zawartych w tym rozdziale nie należy wykorzystywać do porównań międzynarodowych ani do podstawowego kodowania umieralności.)
Z00-Z13 Osoby stykające się ze służbą zdrowia w związku z badaniami lekarskimi i dodatkowymi
Inne:
  • (Nieswoiste, nieprawidłowe wyniki ujawnione w czasie tych badań należy sklasyfikować w kategoriach R70-R94.)
Nie obejmuje:
  • badania związane z ciążą i rozrodem (Z30-Z36)
Z09 Badania kontrolne po leczeniu chorób innych niż nowotwory złośliwe
Nie obejmuje:
  • badania związane z:antykoncepcją (Z30.4-Z30.5)
  • badania związane z:protetyką i stosowaniem innych urządzeń medycznych (Z44-Z46)
  • kontynuacja opieki medycznej i rekonwalescencja (Z42-Z51)
  • nadzór medyczny po leczeniu nowotworów złośliwych (Z08.-)
Obejmuje:
  • nadzór medyczny po leczeniu