XIX Urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych
Inne:
 • ( Uraz mięśni i ścięgien obejmuje:)
 • ( Uraz zmiażdżeniowy )
 • (W tym rozdziale używa się segmentów S do kodowania różnych rodzajów obrażeń pojedynczych okolic ciała oraz segmentów T do określania urazów wielomiejscowych lub nieokreślonych okolic ciała, a także zatruć i innych skutków działania czynników zewnętrznych.)
 • (Złamanie:)
Nie obejmuje:
 • brak zrostu po złamaniu [staw rzekomy] (M84.1)
 • nieprawidłowy zrost po złamaniu (M84.0)
 • uraz okołoporodowy (P10-P15)
 • uraz położniczy (O70-O71)
 • złamanie patologiczne (M84.4)
 • złamanie patologiczne w przebiegu osteoporozy (M80.-)
 • złamanie zmiażdżeniowe (M84.3)
T79-T79 Określone wczesne powikłania urazu
T79 Określone wczesne powikłania urazu, niesklasyfikowane gdzie indziej
Nie obejmuje:
 • powikłania opieki chirurgicznej i medycznej NGI (T80-T88)
 • występujące w trakcie zabiegów medycznych lub po zabiegach (T80-T88)
 • zespół ciężkiej niewydolności oddechowej dorosłych (J80)
 • zespół zaburzeń oddychania noworodka (P22.-)
T79.1 Zator tłuszczowy (urazowy)
Nie obejmuje:
 • zator tłuszczowy wikłający:ciążę, poród i okres połogu (O88.8)
 • zator tłuszczowy wikłający:poronienie, ciążę pozamaciczną lub zaśniadową (O00-O07)