XIX Urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych
Inne:
 • ( Uraz mięśni i ścięgien obejmuje:)
 • ( Uraz zmiażdżeniowy )
 • (W tym rozdziale używa się segmentów S do kodowania różnych rodzajów obrażeń pojedynczych okolic ciała oraz segmentów T do określania urazów wielomiejscowych lub nieokreślonych okolic ciała, a także zatruć i innych skutków działania czynników zewnętrznych.)
 • (Złamanie:)
Nie obejmuje:
 • brak zrostu po złamaniu [staw rzekomy] (M84.1)
 • nieprawidłowy zrost po złamaniu (M84.0)
 • uraz okołoporodowy (P10-P15)
 • uraz położniczy (O70-O71)
 • złamanie patologiczne (M84.4)
 • złamanie patologiczne w przebiegu osteoporozy (M80.-)
 • złamanie zmiażdżeniowe (M84.3)
T66-T78 Inne i nieokreślone skutki działania czynników zewnętrznych
T71 Duszenie
Nie obejmuje:
 • duszenie spowodowane:innymi gazami, dymami i parami (T59.-)
 • duszenie spowodowane:tlenkiem węgla (T58)
 • duszenie spowodowane:zachłyśnięciem kęsem pokarmowym lub ciałem obcym (T17.-)
 • niedotlenienie na skutek przebywania na dużej wysokości (T70.2)
 • zespół ciężkiej niewydolności oddechowej dorosłych (J80)
 • zespół zaburzeń oddychania noworodka (P22.-)
Obejmuje:
 • Duszenie (przez zadzierzgnięcie)
 • Niedobór tlenu spowodowany:mechanicznym utrudnieniem oddychania
 • Niedobór tlenu spowodowany:niską zawartością tlenu w otaczającym powietrzu