XIX Urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych
Inne:
 • ( Uraz mięśni i ścięgien obejmuje:)
 • ( Uraz zmiażdżeniowy )
 • (W tym rozdziale używa się segmentów S do kodowania różnych rodzajów obrażeń pojedynczych okolic ciała oraz segmentów T do określania urazów wielomiejscowych lub nieokreślonych okolic ciała, a także zatruć i innych skutków działania czynników zewnętrznych.)
 • (Złamanie:)
Nie obejmuje:
 • brak zrostu po złamaniu [staw rzekomy] (M84.1)
 • nieprawidłowy zrost po złamaniu (M84.0)
 • uraz okołoporodowy (P10-P15)
 • uraz położniczy (O70-O71)
 • złamanie patologiczne (M84.4)
 • złamanie patologiczne w przebiegu osteoporozy (M80.-)
 • złamanie zmiażdżeniowe (M84.3)
T33-T35 Odmrożenie
Nie obejmuje:
 • hipotermia i inne skutki obniżonej temperatury (T68-T69)
T34 Odmrożenie z martwicą tkanki
Nie obejmuje:
 • odmrożenie z martwicą tkanki obejmujące liczne okolice ciała (T35.1)
T34.9 Odmrożenie innych i nieokreślonych okolic z martwicą tkanki
Obejmuje:
 • Odmrożenie z martwicą tkanki:BNO
 • Odmrożenie z martwicą tkanki:kończyny dolnej BNO
 • Odmrożenie z martwicą tkanki:tułowia BNO