XVIII Objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań klinicznych i laboratoryjnych niesklasyfikowane gdzie indziej
Inne:
 • (W rozdziale tym zamieszczono objawy, dolegliwości i nieprawidłowe wyniki badań klinicznych oraz innych procedur badawczych, a także nie w pełni określone stany, co do których nie udało się przypisać rozpoznania do innych kategorii.)
Nie obejmuje:
 • nieprawidłowe wyniki w diagnostyce prenatalnej (O28.-)
 • wybrane stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym (P00-P96)
R50-R69 Objawy i cechy chorobowe ogólne
R52 Ból niesklasyfikowany gdzie indziej
Nie obejmuje:
 • ból:piersi (N64.4)
 • ból:pleców (M54.9)
 • ból:psychogenny (F45.4)
 • ból:stawu (M25.5)
 • ból:ucha (H92.0)
 • ból:w klatce piersiowej (R07.1-R07.4)
 • ból:w okolicy lędźwiowej (M54.5)
 • ból:w okolicy miednicy i krocza (R10.2)
 • ból:zęba (K08.8)
 • kolka nerkowa (N23)
 • zespół zaburzeń osobowości wtórny do bólu przewlekłego (F62.8)
 • ból głowy (R51)
 • ból:barku (M75.8)
 • ból:brzucha (R10.-)
 • ból:gardła (R07.0)
 • ból:języka (K14.6)
 • ból:kończyny (M79.6)
 • ból:kręgosłupa (M54.-)
 • ból:oka (H57.1)
Obejmuje:
 • ból, którego nie można odnieść do jednego narządu lub obszaru