XVII Wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia i aberracje chromosomowe
Nie obejmuje:
 • wrodzone zaburzenia przemiany materii (E70-E90)
Q65-Q79 Wrodzone wady rozwojowe i zniekształcenia układu mięśniowo-szkieletowego
Q78 Inne osteochondrodysplazje
Q78.0 Kostnienie niedoskonałe
Obejmuje:
 • Łamliwość kości
 • Osteopsathyrosis
Q78.1 Uogólnione włóknisto-torbielowate zwyrodnienie kości
Obejmuje:
 • Zespół Albrighta(-McCune’a)(-Sternberga)
Q78.2 Marmurowatość kości
Obejmuje:
 • Zespół Albersa-Schönberga
Q78.3 Postępująca sklerotyzująca dysplazja trzonów kości długich
Obejmuje:
 • Zespół Camuratiego-Engelmanna
Q78.4 Chrzęstniakowatość śródkostna wrodzona
Obejmuje:
 • Choroba Olliera
 • Zespół Maffucciego
Q78.5 Dysplazja przynasadowa
Obejmuje:
 • Zespół Pyle’a
Q78.6 Mnogie wyrośla kostne wrodzone
Obejmuje:
 • Aklazja przynasadowa
Q78.8 Inne określone osteochondrodysplazje
Obejmuje:
 • Plamistość kości
Q78.9 Osteochondrodysplazja, nieokreślona
Obejmuje:
 • Chondrodystrofia BNO
 • Osteodystrofia BNO