XVI Wybrane stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym
Nie obejmuje:
  • nowotwory (C00-D48)
  • tężec noworodków (A33)
  • urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych (S00-T98)
  • wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia i aberracje chromosomowe (Q00-Q99)
  • zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywienia i przemiany metabolicznej (E00-E90)
Obejmuje:
  • stany o początku w okresie okołoporodowym, mimo późniejszego wystąpienia zgonu lub innych powikłań
P75-P78 Zaburzenia układu pokarmowego u płodu i noworodka
P78 Inne okołoporodowe zaburzenia przewodu pokarmowego
Nie obejmuje:
  • krwawienie z przewodu pokarmowego u noworodków (P54.0-P54.3)
P78.0 Okołoporodowa perforacja jelit
Obejmuje:
  • Smółkowe zapalenie otrzewnej