XIII Choroby układu mięśniowo-szkieletowego i tkanki łącznej
Nie obejmuje:
 • nowotwory (C00-D48)
 • objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań klinicznych i laboratoryjnych, niesklasyfikowane gdzie indziej (R00-R99)
 • powikłania ciąży, porodu i w okresie połogu (O00-O99)
 • urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych (S00-T98)
 • wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia i aberracje chromosomowe (Q00-Q99)
 • wybrane choroby zakaźne i pasożytnicze (A00-B99)
 • wybrane stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym (P00-P96)
 • wybrane zaburzenia stawów skroniowo-żuchwowych (K07.6)
 • zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywienia i przemiany metabolicznej (E00-E90)
 • zespół ciasnoty przedziałów powięziowych (T79.6)
M00-M25 Artropatie
Obejmuje:
 • Choroby dotyczące głównie stawów obwodowych (kończyn)
M20-M25 Inne choroby stawów
Nie obejmuje:
 • stawy kręgosłupa (M40-M54)
M25 Inne choroby stawów, niesklasyfikowane gdzie indziej
Inne:
 • ([Patrz kody dotyczące lokalizacji zmian na początku niniejszego rozdziału.])
Nie obejmuje:
 • trudności w chodzeniu (R26.2)
 • zaburzenia chodu i poruszania się (R26.-)
 • zniekształcenia sklasyfikowane w kategoriach M20-M21
 • zwapnienie:barku (stawu ramiennego) (M75.3)
 • zwapnienie:kaletki (M71.4)
 • zwapnienie:ścięgna (M65.2)