XIII Choroby układu mięśniowo-szkieletowego i tkanki łącznej
Nie obejmuje:
 • nowotwory (C00-D48)
 • objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań klinicznych i laboratoryjnych, niesklasyfikowane gdzie indziej (R00-R99)
 • powikłania ciąży, porodu i w okresie połogu (O00-O99)
 • urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych (S00-T98)
 • wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia i aberracje chromosomowe (Q00-Q99)
 • wybrane choroby zakaźne i pasożytnicze (A00-B99)
 • wybrane stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym (P00-P96)
 • wybrane zaburzenia stawów skroniowo-żuchwowych (K07.6)
 • zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywienia i przemiany metabolicznej (E00-E90)
 • zespół ciasnoty przedziałów powięziowych (T79.6)
M00-M25 Artropatie
Obejmuje:
 • Choroby dotyczące głównie stawów obwodowych (kończyn)
M20-M25 Inne choroby stawów
Nie obejmuje:
 • stawy kręgosłupa (M40-M54)
M21 Inne nabyte deformacje kończyn
Inne:
 • ([Patrz kody dotyczące lokalizacji zmian na początku niniejszego rozdziału.])
Nie obejmuje:
 • miednica płaska (M91.2)
 • nabyte deformacje palców rąk i stóp (M20.-)
 • nabyty brak kończyny (Z89.-)
 • wrodzone zaburzenia rozwojowe i zniekształcenia kończyn (Q65-Q66)
 • wrodzony brak kończyny (Q71-Q73)
Poniższa grupa podkategorii może być użyta jako uzupełnienie z podkategoriami M21.
0 Inne nabyte deformacje kończyn (Umiejscowienie mnogie)
1 Inne nabyte deformacje kończyn (Okolica barku)
Obejmuje:
 • łopatka
 • obojczyk
 • staw:barkowo-obojczykowy
 • staw:mostkowo-obojczykowy
 • staw:ramienny
2 Inne nabyte deformacje kończyn (Ramię)
Obejmuje:
 • kość ramienna
 • staw łokciowy
3 Inne nabyte deformacje kończyn (Przedramię)
Obejmuje:
 • kość łokciowa
 • kość promieniowa
 • staw promieniowo-nadgarstkowy
4 Inne nabyte deformacje kończyn (Ręka)
Obejmuje:
 • nadgarstek
 • paliczki
 • stawy pomiędzy tymi kośćmi
 • śródręcze
5 Inne nabyte deformacje kończyn (Okolica miednicy i uda)
Obejmuje:
 • kość udowa
 • miednica
 • pośladek
 • staw biodrowy (biodro)
 • staw krzyżowo-biodrowy
6 Inne nabyte deformacje kończyn (Podudzie)
Obejmuje:
 • piszczel
 • staw kolanowy
 • strzałka
7 Inne nabyte deformacje kończyn (Kostka i stopa)
Obejmuje:
 • inne stawy stopy
 • palce stopy
 • staw skokowy
 • stęp
 • śródstopie
8 Inne nabyte deformacje kończyn (Inne)
Obejmuje:
 • czaszka
 • głowa
 • kręgosłup
 • szyja
 • tułów
 • żebra
9 Inne nabyte deformacje kończyn (Nieokreślone umiejscowienie)