XIII Choroby układu mięśniowo-szkieletowego i tkanki łącznej
Nie obejmuje:
 • nowotwory (C00-D48)
 • objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań klinicznych i laboratoryjnych, niesklasyfikowane gdzie indziej (R00-R99)
 • powikłania ciąży, porodu i w okresie połogu (O00-O99)
 • urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych (S00-T98)
 • wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia i aberracje chromosomowe (Q00-Q99)
 • wybrane choroby zakaźne i pasożytnicze (A00-B99)
 • wybrane stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym (P00-P96)
 • wybrane zaburzenia stawów skroniowo-żuchwowych (K07.6)
 • zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywienia i przemiany metabolicznej (E00-E90)
 • zespół ciasnoty przedziałów powięziowych (T79.6)
M00-M25 Artropatie
Obejmuje:
 • Choroby dotyczące głównie stawów obwodowych (kończyn)
M05-M14 Artropatie wielostawowe zapalne
M10 Dna moczanowa
Inne:
 • ([Patrz kody dotyczące lokalizacji zmian na początku niniejszego rozdziału.])
Poniższa grupa podkategorii może być użyta jako uzupełnienie z podkategoriami M10.
0 Dna moczanowa (Umiejscowienie mnogie)
1 Dna moczanowa (Okolica barku)
Obejmuje:
 • łopatka
 • obojczyk
 • staw:barkowo-obojczykowy
 • staw:mostkowo-obojczykowy
 • staw:ramienny
2 Dna moczanowa (Ramię)
Obejmuje:
 • kość ramienna
 • staw łokciowy
3 Dna moczanowa (Przedramię)
Obejmuje:
 • kość łokciowa
 • kość promieniowa
 • staw promieniowo-nadgarstkowy
4 Dna moczanowa (Ręka)
Obejmuje:
 • nadgarstek
 • paliczki
 • stawy pomiędzy tymi kośćmi
 • śródręcze
5 Dna moczanowa (Okolica miednicy i uda)
Obejmuje:
 • kość udowa
 • miednica
 • pośladek
 • staw biodrowy (biodro)
 • staw krzyżowo-biodrowy
6 Dna moczanowa (Podudzie)
Obejmuje:
 • piszczel
 • staw kolanowy
 • strzałka
7 Dna moczanowa (Kostka i stopa)
Obejmuje:
 • inne stawy stopy
 • palce stopy
 • staw skokowy
 • stęp
 • śródstopie
8 Dna moczanowa (Inne)
Obejmuje:
 • czaszka
 • głowa
 • kręgosłup
 • szyja
 • tułów
 • żebra
9 Dna moczanowa (Nieokreślone umiejscowienie)
M10.0 Idiopatyczna dna moczanowa
Obejmuje:
 • Dna moczanowa pierwotna
 • Dnawe zapalenie kaletek stawowych
 • Guzek dnawy w sercu (I43.8)
M10.1 Dna indukowana ołowiem
M10.2 Dna polekowa
Inne:
 • Jeżeli konieczne jest określenie leku, wówczas należy zastosować dodatkowy kod przyczyny zewnętrznej (rozdział XX).
M10.3 Dna spowodowana niewydolnością nerek
M10.4 Inne wtórne przyczyny dny
M10.9 Dna, nieokreślona