XI Choroby układu pokarmowego
Nie obejmuje:
 • nowotwory (C00-D48)
 • objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań klinicznych i laboratoryjnych, niesklasyfikowane gdzie indziej (R00-R99)
 • powikłania ciąży, porodu i w okresie połogu (O00-O99)
 • urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych (S00-T98)
 • wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia i aberracje chromosomowe (Q00-Q99)
 • wybrane choroby zakaźne i pasożytnicze (A00-B99)
 • wybrane stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym (P00-P96)
 • zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywienia i przemiany metabolicznej (E00-E90)
K80-K87 Choroby pęcherzyka żółciowego, dróg żółciowych i trzustki
K85 Ostre zapalenie trzustki
Obejmuje:
 • Martwica trzustki:ostra
 • Martwica trzustki:zakaźna
 • Ropień trzustki
 • Zapalenie trzustki:BNO
 • Zapalenie trzustki:krwotoczne
 • Zapalenie trzustki:ostre (nawracające)
 • Zapalenie trzustki:podostre
 • Zapalenie trzustki:ropne
K85.3 Polekowe ostre zapalenie trzustki
Inne:
 • Jeżeli konieczne jest określenie leku, wówczas należy zastosować dodatkowy kod przyczyny zewnętrznej (rozdział XX).