X Choroby układu oddechowego
Inne:
 • (Jeśli choroba układu oddechowego opisana jest jako obejmująca więcej niż jedną okolicę i nie posiada indywidualnego kodu, powinna zostać przypisana do niższej okolicy anatomicznej (np. zapalenie tchawicy i oskrzeli powinno zostać sklasyfikowane jako zapalenie oskrzeli J40).)
Nie obejmuje:
 • nowotwory (C00-D48)
 • objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań klinicznych i laboratoryjnych, niesklasyfikowane gdzie indziej (R00-R99)
 • powikłania ciąży, porodu i w okresie połogu (O00-O99)
 • urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych (S00-T98)
 • wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia i aberracje chromosomowe (Q00-Q99)
 • wybrane choroby zakaźne i pasożytnicze (A00-B99)
 • wybrane stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym (P00-P96)
 • zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywienia i przemiany metabolicznej (E00-E90)
J95-J99 Inne choroby układu oddechowego
J98 Inne zespoły zaburzeń oddychania
Nie obejmuje:
 • bezdech:BNO (R06.8)
 • bezdech:noworodków (P28.4)
 • bezdech:podczas snu (G47.3)
J98.0 Choroby oskrzela niesklasyfikowane gdzie indziej
Obejmuje:
 • Dyskineza tchawicy i oskrzeli
 • Kamica oskrzelowa
 • Owrzodzenie oskrzela
 • Zapadnięcie się światła tchawicy i oskrzeli
 • Zwapnienie oskrzela
 • Zwężenie oskrzela
J98.1 Zapadnięcie się płuca
Nie obejmuje:
 • niedodma:noworodków (P28.0-P28.1)
 • niedodma:w przebiegu gruźlicy (czynnej) (A15-A16)
Obejmuje:
 • Niedodma
 • Zapadnięcie płuca
J98.2 Rozedma śródmiąższowa
Nie obejmuje:
 • rozedma:BNO (J43.9)
 • rozedma:pozabiegowa (podskórna) (T81.8)
 • rozedma:u płodu i noworodka (P25.0)
 • rozedma:urazowa podskórna (T79.7)
Obejmuje:
 • Rozedma śródpiersia
J98.3 Rozedma wyrównawcza
J98.4 Inne choroby płuc
Obejmuje:
 • Choroba płuc BNO
 • Kamica płuca
 • Torbielowatość płuca (nabyta)
 • Zwapnienie płuca
J98.5 Choroby śródpiersia niesklasyfikowane gdzie indziej
Nie obejmuje:
 • ropień śródpiersia (J85.3)
Obejmuje:
 • Przepuklina śródpiersia
 • Zaciągnięcie śródpiersia
 • Zapalenie śródpiersia
 • Zwłóknienie śródpiersia
J98.6 Choroby przepony
Nie obejmuje:
 • przepuklina przeponowa (K44.-)
 • wrodzone wady rozwojowe przepony NGI (Q79.1)
Obejmuje:
 • Porażenie przepony
 • Rozluźnienie przepony
 • Zapalenie przepony
J98.8 Inne określone choroby układu oddechowego
J98.9 Choroba układu oddechowego, nieokreślona
Obejmuje:
 • Choroba dróg oddechowych (przewlekła) BNO